Nowy rok w gminach powiatu częstochowskiego


Nowy rok to nowe możliwości, inwestycje, zadania i wydarzenia, które będą realizować samorządy. O planach na 2017 rok mówią:
Maria Włodarczyk, Wójt Gminy Dąbrowa Zielona i wójt gminy Olsztyn Tomasz Kucharski.

Maria Włodarczyk, Wójt Gminy Dąbrowa Zielona:
– Strategia rozwoju gminy na najbliższy rok zakłada m.in. budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Zielona, kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego, budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w tym oczyszczalni ścieków, szkół, przedszkoli, urzędu Gminy, GOK, ujęć wody.
Realizowany będzie również projekt Słoneczna Gmina Dąbrowa Zielona polegający na montażu OZE na budynkach jednorodzinnych mieszkańców gminy.
Rozwój świadomości w zakresie ekologii i ochrony środowiska mieszkańców wzmacniany będzie również dzięki wsparciu udzielanemu dla przedsięwzięć polegających na redukcji niskiej emisji, w tym wymiany indywidualnych źródeł ciepła na piece ekologiczne.
Rok 2017 to także pierwszy rok funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR, którego remont zakończył się w ostatnich dniach grudnia 2016 r. Planowane jest również powstanie nowych miejsc służących aktywności mieszkańców, w tym trzech siłowni zewnętrznych, ścieżki przyrodniczej wzdłuż Kanału Lodowego oraz unikatowego miniparku linowego/siatkowego w Ogrodzie Bajek. Przebudowa dróg gminnych, cyfryzacja usług publicznych administracji samorządowej, a także aktywizacja społeczności lokalnej i upowszechnianie tradycji ludowych i kultury regionu przy pomocy tzw. małych projektów to kolejne z zamierzeń na najbliższy rok. Założenia te uwzględniają potrzeby wszystkich mieszkańców naszej Gminy i są kontynuacją działań podejmowanych w ciągu ostatnich lat.
Obok precyzyjnie zaplanowanych dużych inwestycji, które z pewnością przyczynią się do poprawy infrastruktury publicznej i rozwoju gminy, należy również zwrócić uwagę na bogatą ofertę imprez kulturalnych. Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę, Marzannę, Festiwal Orkiestr Dętych, Dożynki Gminne czy Gminny Dzień Seniora to tylko niektóre z wydarzeń na stałe wpisanych w kalendarium gminy.

Tomasz Kucharski, Wójt Gminy Olsztyn
– Do najważniejszych planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Olsztyn na 2017 rok należą: kompleksowa modernizacja remiz strażackich w Zrębicach i Przymiłowicach, budowa strażnicy ze świetlicą w Kusiętach, budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy i kolejnego odcinka w Przymiłowicach, instalacja nowego oświetlenia Góry Zamkowej, budowa dróg na ulicach Asnyka, Norwida i Niedźwiedziej w Olsztynie, rozbudowa budynku z oddziałem przedszkolnym w Zrębicach.
Wśród ponad stu wydarzeń zaplanowanych na przyszły rok, do największych należy zaliczyć: Marszobieg „Na jurajskim szlaku” (czerwiec), II Jurajski Festiwal Sztuki i Wina (lipiec), Ogólnopolski Przegląd Twórczości Abstynenckiej „Zamczysko” (sierpień), Hubertus – święto myśliwych i jeźdźców (październik), Halloween Run (październik), Bal Pod Gwiazdami – czyli zabawa na rynku w Olsztynie w Noc Sylwestrową.

KG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *