MSTÓW. Nowa droga


Zostały zakończone prace brukarskie, związane z remontem parkingu przy budynku, w którym mieszczą się: Urząd Gminy, placówka Poczty Polskiej, Bank Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Zakład Komunalny oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach remontu powstały drogi manewrowe i parkingi z kostki betonowej dla samochodów osobowych oraz chodniki dla pieszych (wykonane również z kostki), stanowiska parkingowe: dla osób niepełnosprawnych, dla pojazdów ciężarowych obsługujących pocztę (1 osobne stanowisko) oraz dla korzystających z bankomatu (wydzielone są w jego pobliżu 2 stanowiska). Jak mówi wójt, Tomasz Gęsiarz: – Trafiliśmy na wykonawcę, który jak się później okazało, miał problemy finansowe i przez to inwestycja znacznie się przeciągnęła. Ostatecznie zerwaliśmy umowę z winy wykonawcy – w związku ze znacznym przekroczeniem terminu wykonania prac. Zapłaciliśmy więc tylko za wykonane prace brukarskie (na podstawie protokołu wykonanych robót i sporządzonego kosztorysu wykonanych prac) i dodatkowo wyegzekwowaliśmy 20% wartości umowy z tytułu kar umownych (wynikających z odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy).
KG

kg

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *