CZĘSTOCHOWA / ROZBUDOWA PARKU NA PARKITCE


Wkrótce powinny rozpocząć się prace związane z rozbudową i rewitalizacją miejskiego parku osiedlowego przy ul. Bialskiej w dzielnicy Parkitka. Koszt miejskiego zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego to 177,5 tys. zł.

 

 

Rozbudowa ma poprawić funkcjonalność oraz estetykę parku. W ramach zadania zaplanowano doposażenie placu zabaw znajdującego się w jego centralnej części. Przewidziano tam montaż dodatkowych urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz ustawienie nowych ławek. Na terenie parku wymienione zostaną kosze na śmieci (łącznie 27 szt.), pojawią się też nowe. W północnej części parku przy boisku do piłki nożnej zaplanowano ustawienie leżaków parkowych. Ma też powstać miejsce przeznaczone do grillowania, wyposażone w zamontowane na stałe palenisko stalowe, ławki oraz kosze na śmieci. Jest to próba usankcjonowania jednej z form spędzania wolnego czasu przez użytkowników parku, dla której starano się znaleźć miejsce nie powodujące uciążliwości dla innych i możliwie jak najbardziej oddalone od placu zabaw. W pobliżu placu zabaw pojawią się rabaty. Zaplanowano też oczyszczenie chodników, w tym usunięcie traw zarastających ich nawierzchnię. Prace remontowo-konserwacyjne obejmą także istniejące w parku ławki.

 

Zakres robót budowlanych:

– drobne prace rozbiórkowe;

– roboty ziemne;

– montaż elementów małej architektury (ławki, leżaki parkowe, kosze na śmieci, tablica

informacyjna, palenisko);

– montaż urządzeń zabawowych;

– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

– wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz nawierzchni z gumowych mat

przerostowych;

– wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu, nasadzenie roślin bylinowych;

– założenie trawników z darni rolowanej oraz wysiewanych.

Wykonawcą prac będzie wybrana w przetargu firma Apis Polska sp. z o.o., która powinna wykonać zadanie w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy. Prace będą objęte 5-letnią gwarancją.

Pod koniec ubiegłego roku w parku przy osiedlu Parkitka zawisły nowe budki lęgowe dla ptaków – także w ramach zadania z budżetu obywatelskiego.


Park w dzielnicy Parkitka (pow. ok. 1,8 ha)

Park osiedlowy na Parkitce powstawał w latach 1999-2002. Zieleń w jego obrębie została założona w 2001 r., a jeszcze przed całkowitym urządzeniem zieleni powstał na terenie parku pas ochronny złożony z dwóch rzędów lip odgradzający osiedle mieszkaniowe i wnętrze parku od ul. Okulickiego. W 2001 r. realizując projekt zieleni posadzono 117 drzew i 7575 krzewów, założono również kwietniki bylinowe. W parku zostało zlokalizowane boisko do gry w piłkę nożną oraz place zabaw. Korzystanie z części parku przez mieszkańców przez kilka lat komplikowały nieuregulowane wcześniej w pełni kwestie własnościowe, ale od 2017 r. teren parku jest już prawomocnie własnością miasta.

ZA UMCZ

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *