Malarstwo Anity Grobelak w Galerii Zwiastun MGS


Od 13.07.21 można oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie wystawę „Abstractio – status ontyczny” – malarstwo Anity Grobelak. Galeria Zwiastun będzie ją prezentowała do 29 sierpnia.

Jej wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem. Autorka zaprezentowała 19  abstrakcji ciekawie zastawiając płótna o formatach 150×100 cm z niewielkimi realizacjami malarskimi. Abstrakcja w zróżnicowanej twórczości Anity Grobelak jest najsilniejszym i najpełniejszym językiem poznawania, odczuwania oraz kontaktu z otoczeniem. Od niej zaczęła swoją artystyczną drogę i do niej powraca na różnych etapach działalności. W czasie wernisażu autorka podkreśliła, że sytuacja pandemii skłoniła ją do refleksji nad miejscem abstrakcji w jej życiu. „Realizowałam cykl bardziej ilustracyjny, dokumentujący podróże i miejsca, które od jakiegoś czasu chętnie odwiedzałam. Tymczasem widmo kolejnych fal pandemii, stan osaczenia globalną sytuacją, brak swobody w przemieszczaniu się nasilały apatię i poczucie bezsensu dotychczasowych działań. Zaczęłam się zastanawiać co tak naprawdę ma dla mnie sens. Co będzie tarczą wobec przeciwności losu? Co mnie ochroni przed absurdem zdarzeń? Wygrała abstrakcja!”.

Grobelak przetwarzając malarskimi środkami obrazy rzeczywistości, kadry, jakie dokumentuje jej oko lub mentalne doznania zmierza w kierunku transcendentnego poznania i autopoznania. Jej prace cechują szlachetne zestawienia kolorystyczne i bogata materia malarska. Tworząc rozbudowane faktury, oprócz farb akrylowych, wykorzystuje pozamalarskie środki artystycznego wyrazu. Budują one kolorystyczną przestrzeń, strukturę, mniej lub bardziej urealnioną plamę, którą widz może odebrać intuicyjne, intelektualnie lub emocjonalnie. Obrazy celowo nie posiadają tytułów, gdyż autorka stara się nie obierać widzowi przyjemności własnego tytułowania, nazywania. „Każdy z nas patrzy na otaczający świat i obraz indywidualnie. Czytamy go poprzez pryzmat własnych skojarzeń, doświadczeń, znanych nam toposów i motywów. Malarstwo abstrakcyjne posiada ten magiczny atrybut dialogu z widzem poprzez implikację skojarzeń i wyobrażeń, której nie ma sensu hamować skonkretyzowanym tytułem. Fascynuje mnie ontyczny status abstrakcji; metoda, jaką należałoby określić charakter danego obrazu, jego sposób istnienia i stopień realności: konkretności i abstrakcyjności, konieczności i przypadkowości, bycia i intencjonalności, czy też aktualności i potencjalności… „.

Dla autorki dokonywana przez intelekt abstrakcja jest równie ważnym narzędziem poznania co tradycyjna percepcja. Czasem bywa nawet pełniejsza, czystsza, szczersza, doskonalsza niż rozumowe, intelektualne dochodzenie do prawd i pojęć. „To, co uzyskujemy w wyniku procedury abstrahowania, samo jest pewną abstrakcją, czymś ogólnym i idealnym zarazem, a więc tym, czego denotacji nie znajdujemy w otaczającym nas świecie, w którym najwyżej dostrzec można egzemplifikujące abstrakcję konkrety” – stwierdziła Anita Grobelak przywołując filozofów, dla których abstrahowanie w naturalny sposób wiedzie do tego co realne i skonkretyzowane. „Wyciągając”, „odkrywając” czy „odłączając” pewne cechy od przedmiotu, ciągu relacji, w jakich on pozostawał z otoczeniem odrealniamy go na rzecz idei tegoż przedmiotu. W odczuciu autorki prac inspirowanych pejzażem morskim, mazurskim, bieszczadzkim, bałkańskim; żywiołem wody, ziemi i ognia malarstwo abstrakcyjne pozwala subtelniej uchwycić atmosferę tych miejsc, z którymi jej prace się wiążą. Nie odbiera widzowi radości własnego poszukiwania sensu, obrazu, myśli, a nawet i sacrum.

Czasem warto zdekomponować rzeczywistość, rozłożyć ją na abstrakty, by poszukać sensu w tym, co oczywiste i móc powrócić to świata racji oraz konkretów. Szczególnie kiedy się ma do czynienia z nazbyt inwazyjną w obraz i słowo przestrzenią bytu. Światem wyłaniającym się z chaosu i przez różne traumy dziejów przechodzącym.

 

Anita Grobelak pochodzi z Częstochowy. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie: Wydział Filologiczno – Historyczny (filologia polska), Wydział Pedagogiczny (pedagogika wczesnoszkolna); Wydział Artystyczny (wychowanie plastyczne) oraz Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza (malarstwo). Dyplom z wyróżnieniem obroniła w Pracowni Malarstwa profesora Wernera Lubosa. Następnie otrzymała dyplom z wyróżnieniem z Malarstwa sztalugowego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w pracowni prof. Włodzimierza Karankiewicza i Beaty Bebel Karankiewicz.

Od 2006 roku jest członkiem Stowarzyszenia Proartystycznego „Integracja”, od 2018 Stowarzyszenia Yes, I can, a od 2019 roku członkiem Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2006 roku A. Grobelak została kuratorem Galerii Teatru from Poland w Częstochowie; animowała działania artystyczne Galerii Groovy Grupy; była członkiem biura festiwalowego Festiwalu działań parateatralnych i performance’u OFFsceniczny w Częstochowie, I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Ogródkowych „W Zaułku”. W 2007 roku została właścicielką Galerii Teatr from, a w latach 2011 – 2016 menagerem artystyczny Teatru from Poland. W ramach tej działalności zajmowała się animacją kulturalną (koncerty, imprezy klubowe, charytatywne, spotkania literackie, filmowe, wystawy, warsztaty, przeglądy, konkursy, festiwale, itp.). Udzielała się w biurze Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj! (2011). W latach 2006 – 2009 organizowała Ogólnopolski Plener Malarski pod hasłem „Teatr mundi”. Była współtwórcą i organizatorem projektu częstochowska Młoda Scena Artystyczna (2007-2008); cyklu wystaw fotografii w ramach „Galeria Młodych Twórców” (2007-2008); 7×7 dni Fest (2011); Manufaktury książki (2012); członkiem jury I i II Ogólnopolskiego przeglądu monodramów 42-200 Monodram w Częstochowie (2008-2009). Anita Grobelak jest też pomysłodawcą i organizatorem Free Art Fest from Poland. Festiwalu Sztuki Niezależnej (2009 -2019); przeglądu zespołów muzycznych Debiuty from Poland (2009 – 2018); projektu Częstochowa Bajkowa (2011- 2012, 2018); Ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Zobacz Częstochowę” i festiwalu Peron Częstochowa (2014-2019); Urban Sketches in Częstochowa (2018,2019); Urban Sketches in Lwów (2019); Międzynarodowego pleneru malarskiego „Gradacja żywiołów” (Opuzen – Chorwacja 2018, 2019); projektu „Generacje 2019”; kuratorem cyklu wystaw ekologicznych Stop!Smog, który został zainicjowany w Brukseli i był prezentowany na Europejskim Szczycie Gospodarczym w Katowicach oraz kilku wystawach w Polsce; komisarzem pleneru MASURIA (2019, 2021); pomysłodawcą projektu i międzynarodowej wystawy „Podróż na Wschód – Wielokulturowość” (2020/21), PO – MOSTY żywiołu wielokulturowości oraz Bogu – Chwała. Historia i tożsamość (2021). A. Grobelak na początku 2018 roku założyła Grupę artystyczną Atna i jest kuratorką większości wystaw organizowanych przez Atinę w ramach współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami kultury, organizacjami i podmiotami w Polsce i poza jej granicami.

Ma na swoim koncie stypendia Rektora WSP (1998, 1999, 2000), Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy (2016). W 2018 r. jej sylwetka była wyróżniona w konkursie z okazji 100-lecia niepodległości „(NIE)ZWYKŁA KOBIETA Śląska”. W 2019 roku została nominowana do tytułu Osobowość Roku 2018 w plebiscycie “Dziennika Zachodniego. Oprócz animacji kultury, zajmuje się głównie malarstwem, ilustracją i instalacją. Uczestniczyła w około 140 wystawach zbiorowych, międzynarodowych, poplenerowych, pokonkursowych, indywidualnych w: Polsce, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Belgii, Holandii, Francji i na Ukrainie. Prace artystki znajdują się w prywatnych i zinstytucjonalizowanych kolekcjach krajowych i zagranicznych.

 

Zdjęcia: Zbiory własne Anity Grobelak

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.