Sztab kryzysowy w Koniecpolu / Komu i jaka należy się pomoc


W Koniecpolu, 16 lipca 2021 roku,  odbył się sztab kryzysowy z udziałem wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza i Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol Ryszarda Suligi z przedstawicielami gmin, służb, pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ekspertów dotyczący sytuacji po burzach i nawałnicach, które nawiedziły powiaty częstochowski, myszkowski i zawierciański.

Podczas spotkania wicewojewoda Robert Magdziarz wraz z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzejem Szczeponkiem i Zastępcą Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorzem Rakiem przedstawili obowiązujące zasady udzielające, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.
Pomoc przeznaczona jest na:
– tzw. pomoc „doraźną” dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty
w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne;
– remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym”.
Przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynek inwentarski.
Wzory zbiorczych list zasiłków, które regulują zasady:
1) do 6 tys. zł na tzw. pomoc „doraźną”;
2) do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
3) do 100 tys. zł na remont albo odbudowę budynku gospodarczego
Uczestnicy podczas spotkania wymienili się poglądami i problemami, które należy rozwiązać, aby szybko i skutecznie pomóc dotkniętym podczas burz i nawałnic. Na zakończenie bryg. Marek Radosz – Komendant Miejski PSP w Częstochowie przedstawił wojewodzie i uczestnikom raport z działań, które odbyły się w powiecie częstochowskim. Łącznie do pokrycia uszkodzonych dachów wykorzystano 75 plandek.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *