RFG nieodpłatnie przekazał miastu Częstochowa działki drogowe


21 października 2021 roku w jednej z częstochowskich kancelarii notarialnych, Spółka Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie dokonała nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Częstochowa nieruchomości, wchodzących w skład układów komunikacyjno-drogowych na terenie dawnej Huty Częstochowa.

 

Przekazane zostały:

  • Działki 2/199 oraz 2/240, obręb 302 o pow.0,4398 ha zlokalizowane przy ul. Bojemskiego w Częstochowie;
  • Działki 1/90, 1/91, 1/92 oraz 1/18, 1/97, 1/101, 1/103 i 1/105 o pow. 1,4650 ha zlokalizowane przy ul. Trochimowskiego oraz Rejtana.

Powyższy akt notarialny kończy trwający kilkanaście lat proces przekazywania dróg wewnętrznych Huty Częstochowa pod jurysdykcję samorządu miasta, w związku ze stworzeniem na obszarach pohutniczych strefy przemysłowej. Działania te zostały rozpoczęte przez „Hutę Częstochowa” S.A. przekazaniem m.in. ulic Odlewników i Korfantego a kontynuowane przez spółkę Operator ARP Sp. z o.o. przejęciem przez miasto m.in. ulic Koksowej, Trochimowskiego  i Wielkopiecowej.

Z inicjatywy obecnego Zarządu RFG S.A. od kilku lat trwały starania o przekazanie pozostałych ulic na rzecz częstochowskiego samorządu. Warto podkreślić, że obecny Zarząd RFG S.A. złagodził tu stanowisko spółki, gdyż poprzednie władze RFG S.A. usiłowały sprzedać Miastu ulice po ich wartości rynkowej. Mimo to  korzystne propozycje RFG S.A. ( zamiana działek na tereny budownictwa mieszkaniowego, za dopłatą ze strony Spółki) nie spotkały się z aprobatą  ze strony obecnych władz miasta.

Wychodząc jednak naprzeciw postulatom i potrzebom przedsiębiorców, których zakłady są ulokowane przy ulicach Bojemskiego, Rejtana oraz Trochimowskiego, Zarząd RFG S.A. zdecydował się wystąpić do Ministerstwa Aktywów Państwowych o zgodę na nieodpłatne przekazanie działek Miastu Częstochowa i zgodę taką  ostatecznie uzyskał, z uwagi na ważny cel społeczny.

Zawarcie transakcji oznacza, że od dziś takie firmy jak Liberty Częstochowa Sp. z o.o- Stalownia, Air Products Sp. z o.o, Nowodvorski Lighting, Stolzle Częstochowa Sp. z o.o., TK -Lighting, PHU Center i inne, będą mogły korzystać z dobrodziejstwa bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, co znacznie ułatwi ww. podmiotom prowadzenie procedur związanych z inwestycjami, rozbudową firm, dojazdem itp.

Dodatkową korzyścią będzie uregulowanie możliwości przejazdu po wyżej wymienionych ulicach wszystkim pozostałym przedsiębiorcom i ich kontrahentom, operującym na terenie strefy przemysłowej w rejonie dawnej Huty Częstochowa.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwsze działanie obecnego Zarządu RFG S.A. w osobach Mirosława Matyszczaka- Prezesa Zarządu oraz Artura Sokołowskiego- Wiceprezesa Zarządu o charakterze prospołecznym na rzecz Miasta Częstochowy i regionu.

W roku 2018 doprowadzono do zawarcia aktu notarialnego regulującego w polubowny sposób sprawę przekazania przez RFG S.A. gruntów położonych przy ul. Palmowej  na rzecz częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „JURA”. Rozwiązano tym samym trwający ponad 20 lat konflikt społeczny, w wyniku którego całe osiedle „Palmowa”, zamieszkane przez kilkaset rodzin znajdowało się na gruncie  nie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „JURA”, która zarządzała ww. zasobem. Uniemożliwiało to jakikolwiek obrót notarialny lokalami, a stan ten utrzymywał się ponad 20 lat, do czasu zawarcia porozumienia przez obecny Zarząd RFG S.A. i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JURA”.

Tym samym RFG S.A. niezależnie od realizowanych na bieżąco celów biznesowych, wpisuje się swoimi działaniami w  misję społeczną wspierania rozwoju miasta i regionu.

 

fot. Ulica Bojemskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *