100-lecie Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie


W piątek, 22 października 2021 roku jubileusz 100-lecia obchodził Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury, a licznie przybyłych gości powitał dyrektor szkoły Jacek Grzegorzewski. Podczas obchodów na ręce dyrektora Jacka Grzegorzewskiego rodzice przekazali nowy sztandar szkoły.

 

 Wśród licznie przybyłych gości obecni byli także parlamentarzyści: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, poseł Lidia Burzyńska, poseł Zdzisław Wolski, poseł Andrzej Szewiński oraz wiceprezydent miasta Częstochowy Ryszard Stefaniak, naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski. Podczas uroczystości przedstawiono piękną kartę historii placówki, która od wieku kształci specjalistów w branży samochodowo-budowlanej, a od kilku lat w branży samochodowej.

 

Trzeba przy tym podkreślić, że kadra Zespołu Szkół Samochodowych kładzie nacisk na edukację patriotyczną. Nauczyciele realizują liczne projekty kształtujące patriotyczne postawy wychowanków, między innymi były to:, „Katyń… ocalić od zapomnienia”, „Częstochowskie Dęby Pamięci”, Rajd szlakiem 7 Częstochowskiej Dywizji Piechoty, czy akcji ,,Narodowe Czytanie”, rajd rowerowy ,,Śladami Marszałka Piłsudskiego” i przedsięwzięcie „Ludzie Armii” – cykl spotkań ze znanymi postaciami Wojska Polskiego.

Szkoła stałą się także depozytariuszem pamięci żołnierzy Armii Krajowej. 4 grudnia 2013 roku – wówczas jeszcze w ZSS-B – odbyła się uroczystość przekazania sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Częstochowa pod opiekę szkole. Na ręce uczniów sztandar przekazali kombatanci – żołnierze AK Bogumiła Kulik, Jerzy Domagalski, Kazimierz Paciepnik i Kazimierz Wieczorek. Z kolei 8 listopada 2017 r. społeczność Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych i goście uczcili inaugurację wciągnięcia flagi państwowej na budynek placówki, która odtąd dumnie powiewa nad placówką. Szkoła rozwija również współpracę z polskimi szkołami  na Kresach Wschodnich oraz akcji ,,Święty Mikołaj na Kresach”, organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Kresów Wschodnich i ks. Ryszarda Umańskiego.

Wiceminister Szymon Giżyński składając na ręce dyrektora Jacka Grzegorzewskiego gratulacje dla całej społeczności szkoły podkreślił dokonania nauczycieli, uczniów i rodziców w duchu służby ojczyźnie. – To jest branie na siebie wielkiej odpowiedzialności, bo służba ojczyźnie nie na kresu, a czasami jej kresem jest śmierć na polu walki, ofiara z własnego życia w obronie wolności i suwerenności. Żyjemy w czasach, gdzie myślimy kategoriami wierności naszym przodkom, tradycjom, umiłowaniem ojczyzny od strony dumy za jej wspaniałą, barwną, piękną i oddaną wartościom przeszłość. To nas kształtuje i dzięki Bogu, że w tej szkole macie Państwo wspólnie tego ogromną i codziennie z minuty na minutę praktykowaną świadomość. Za to bardzo dziękuję i jestem pełen podziwu i wdzięczności – powiedział wiceminister Szymon Giżyński.

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.