Przyrodnicy nagrodzeni


Regionalna konferencja przyrodniczo-ekologiczna „Szlakiem Orlich Gniazd” stała się okazją do uhonorowania działaczy i sympatyków Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie

18 października 2016 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczyciel „WOM” w Częstochowie przyrodnicy i ekolodzy z Częstochowy i regionu częstochowskiego uczestniczyli w konferencji „Szlakiem Orlich Gniazd”, mając okazję wysłuchać ciekawych referatów dotyczących przyrody Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dr Dominika Olszewska z wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie mówiła o tym co możemy „zobaczyć” uszami, wyjaśniając szerokie możliwości zmysłu słuchu. O odnawialnych źródłach energii na Jurze opowiedziała dr inż. Renata Włodarczyk z Wydziału Infrastruktury Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Dr Artur Niechwiej SJ, dyrektor Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Mysłowicach zaprezentował faunę parków krajobrazowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Podczas konferencji prezes Zarządu LOP w Częstochowie Janusz Rapalski oraz wiceprezes Zarządu LOP w Częstochowie Jerzy Suchy wręczyli zasłużonym działaczom na rzecz ochrony przyrody odznaczenia.

Odznaczeni Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie

Srebrną odznaką honorową zostali odznaczeni: Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, Małgorzata Ligenza-Purgal i Katarzyna Śliwińska – obie panie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, Danuta Caban, dyrektor Gimnazjum nr 5 imienia Mikołaja Reja w Częstochowie, Brygida Cziudai, Opiekun Szkolnego Koła LOP w Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach, wiceprezes Oddziału LOP w Lublińcu; Małgorzata Darocha, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie; Bożena Grajcar, opiekun Koła LOP w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie; Elżbieta Janik, Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego; Katarzyna Kowalik-Szkutnik, prezes Oddziału LOP w Myszkowie, opiekun SK LOP w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie; Aleksandra Krawczyk, Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie; Małgorzata Marciniak, Opiekun SK LOP w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum Społecznym nr 2 im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie; Anna Postrach, opiekun Koła LOP w Miejskim Przedszkolu nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie; Beata Szkop, opiekun Koła LOP w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie; Danuta Zatyka, Dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Społecznego nr 2 im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie; Remigiusz Brzeziński, prezes Oddziału LOP w Lublińcu, Nadleśnictwo Lubliniec; Ireneusz Celach, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie; Stefan Kostrzewa i Marian Majer – obaj z Koła LOP Akwarystów; Wojciech Niewęgłowski, Nadleśnictwo Kłobuck; Dariusz Zając, Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie

Złotą odznakę honorową otrzymały: Iwona Bartkiewicz, opiekun SK LOP w Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie; Urszula Giżyńska, redaktor naczelny Gazety Częstochowskiej; Alina Grabna, opiekun SK LOP w Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie, członek Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie, Izabela Śledziona, opiekun SK LOP w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku, wiceprezes Oddziału LOP w Kłobucku

Przyznano jeszcze Złotą odznakę honorową „Zasłużony dla ochrony przyrody”, którą otrzymała Anna Augustynowicz, opiekun SK LOP w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach, członek Zarządu Oddziału LOP w Kłobucku.

Materiał ukazał na stronie: “Częstochowska Gazeta Ekologiczna” (wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

GAW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *