PRZESŁANIE PIELGRZYMÓW – OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA JASNA GÓRA 24 MARCA 2012


My, pielgrzymi zgromadzeni na dorocznej, XXXII już, Pielgrzymce Obrońców Życia Człowieka na Jasnej Górze, dwa dni przed Dniem Świętości Życia ustanowionym przez Episkopat Polski oraz w Narodowym Dniu Życia, ustanowionym przez Sejm RP, apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o godny i uroczysty udział w obchodach tych ważnych dni.

My, pielgrzymi zgromadzeni na dorocznej, XXXII już, Pielgrzymce Obrońców Życia Człowieka na Jasnej Górze, dwa dni przed Dniem Świętości Życia ustanowionym przez Episkopat Polski oraz w Narodowym Dniu Życia, ustanowionym przez Sejm RP, apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o godny i uroczysty udział w obchodach tych ważnych dni.

Współczesne czasy wymagają aktywnego zaangażowania się wielu w dzieło obrony życia człowieka od poczęcia po naturalny kres, zarówno we wspólnotach Kościoła katolickiego jak i w strukturach państwowych i samorządowych. O aktywne włączenie się w budowanie cywilizacji życia w naszej Ojczyźnie apelujemy szczególnie do ludzi mediów, placówek edukacyjnych, ludzi kultury i sztuki.

Przypominamy apel Błogosławionego Jana Pawła II zapisany w Jego fundamentalnej encyklice „Evengelium vitae”: „Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi” (EV nr 42) i Jego wezwanie: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat” (EV nr 100).

Ponawiamy apel do polskich parlamentarzystów o szybkie wprowadzenie całkowitego prawnego zakazu procedury „in vitro”, procedury w czasie której ginie większość poczętych dzieci a te, które rodzą się, obciążone są zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych.

Ponawiamy apel do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i środowisk medycznych o promowanie, szerokie wprowadzenie do praktyki lekarskiej i finansowanie przez NFZ naprotechnologii – nowoczesnej, etycznej i skutecznej metody pomocy bezdzietnym małżonkom w uzyskaniu upragnionego potomstwa.

Ponawiamy apel do rządzących o wprowadzenie skutecznej polityki prorodzinnej. W Polsce przeznacza się najniższy z wszystkich krajów UE procent dochodu narodowego na wsparcie rodziny, strefa ubóstwa wśród polskich dzieci jest największa ze wszystkich państw UE. Prowadzi to do zapaści demograficznej Polski, a w konsekwencji do załamania się systemu emerytalnego. Należy niezwłocznie zwielokrotnić świadczenia rodzinne, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych.

Wzywamy wszystkich Polaków do obrony wolności mediów, do protestów przeciwko dyskryminacji Telewizji TRWAM, telewizji która aktywnie buduje cywilizację życia. Niech każdy z obrońców życia przyjmie za swe szczególne zadanie aktywne obywatelskie zaangażowanie w przyznanie Telewizji TRWAM należnego jej miejsca na platformie cyfrowej. Dosyć medialnej dyskryminacji obrońców życia, dosyć medialnej dyskryminacji katolików!

Za obrońcami życia z USA wzywamy Polaków do bojkotu wszystkich produktów firmy PepsiCo z uwagi na fakt wykorzystywania przez firmę z nią współpracującą szczątków abortowanych dzieci w testach laboratoryjnych zapachów i smaków… Wykorzystywanie szczątków zabitych niewinnych ludzi – poczętych dzieci – dla celów utylitarnych przywodzi nam Polakom pamięć o barbarzyństwie hitlerowców w czasie II wojny światowej.

Trwajmy ufnie i wytrwale na modlitwie błagalnej w intencji obrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.
Dziękujmy Trójjedynemu Bogu: Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu oraz Matce Bożej, Matce Kościoła i Królowej Polski za każde uratowane nienarodzone dziecko, za wzrost w skali społecznej szacunku do życia człowieka, za rosnące szeregi obrońców życia w naszej Ojczyźnie.

W imieniu pielgrzymów

Halina i Czesław Chytrowie
Paweł Wosick
Antoni Zięba

Kontakt:
dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,
ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. 61 653 03 95, fax 61 653 03 94,
e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl, www.prolife.com.pl
dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka,
ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków, tel./fax 12 421 08 43, fax 12 433 87 20,
e-mail: biuro@pro-life.pl, www.pro-life.pl

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.