„Powstanie i działalności towarzystw Ochotniczych Straży Ogniowych na terenie guberni piotrkowskiej (II poł. XIX – pocz. XX w.)”


Instytut Historii UJD i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie zapraszają na wykład dra Adama Norberta Jarugi pt. „Powstanie i działalności towarzystw Ochotniczych Straży Ogniowych na terenie guberni piotrkowskiej (II poł. XIX – pocz. XX w.)”, który odbędzie się w dniu 30 października o godz. 17.00 w sali 26.

Adam Norbert Jaruga – historyk, doktor nauk humanistycznych w
dyscyplinie historia, nauczyciel, strażak, samorządowiec, działacz społeczny. Jego zainteresowania naukowe obejmują historię regionu częstochowskiego oraz dzieje pożarnictwa. Jest autorem kilku monografii:
„Wieś Rudniki w powiecie częstochowskim w latach 1261–2005. Zarys monograficzny” (2007), „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie w latach 1871–2011” (2011), „Bogu na chwałę ludziom na pożytek. Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach 1942–2016”
(2016) i „Monografia Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w
Częstochowie (1945–2017)” (2017), a także współautorem pracy
„Wysiedlenia mieszkańców Kłobucka i ich tułaczka w czasie drugiej wojny światowej” (2017).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Wstęp wolny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *