Biblioteka wychowuje. O wartościach w bibliotece


To główny temat XV Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie, które w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia „WOM” w Częstochowie odbyło się 16 października 2018r. i zgromadziło ponad 70 uczestników.
Konferencja miała miejsce w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w 40. rocznicę Wyboru na Papieża Św. Jana Pawła II oraz tradycyjnie w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych 2018.

Forum odbyło się pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, Starosty Częstochowskiego oraz Prezydenta Miasta Częstochowy.
Patronat medialny sprawowały czasopisma: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Gazeta Częstochowska”, „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” oraz „Biuletyn Edukacyjny”.

Zgromadzonych powitała pani Renata Lipniewska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” ds. Bibliotek Pedagogicznych w Częstochowie, a konferencję prowadziła Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: pani Halina Rozpondek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Władysława Tkaczyk, starszy wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty, pani Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz pan Grzegorz Sikora, prezes Oddziału ZNP w Częstochowie. Pozdrowienia (w formie filmiku) dla uczestników przesłała również pani Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Wśród gości obecni byli także: pani Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, dr Katarzyna Parkitna, przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pani Edyta Książek, wiceprezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, pani Alina Grabna, prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz pan Grzegorz Papalski, wicedyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.

Zgromadzeni wysłuchali następujących referatów:

– Anny Warzochy, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: Czytanie audiowizualnością. Współczesna struktura tekstów literackich adresowanych do dzieci;
– Doroty Kawki, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie: Częstochowa i Jasna Góra w okresie I wojny światowej – droga do Niepodległej;
– Justyny Szałkowskiej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Częstochowie: Działalność Filii nr 16 i Filii nr 18 w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą;
– Alicji Paruzel, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej: Wkład Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej w kształtowanie i rozwój kompetencji informacyjnych;
– Aliny Grabnej, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Renaty Sowady, Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego: Biblioteka: w kręgu autorytetów i wartości.

Podczas XV Forum dokonano podsumowania XII Powiatowego Konkursu dla Uczniów na Prezentację Multimedialną „Wszystko o bibliotece” pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie. Jury, któremu przewodniczyła pani Izabela Bajor, a wskład którego weszły panie Anna Dąbrowska i Anna Hiller, nauczycielki bibliotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN”WOM” w Częstochowie, przyznało następujące nagrody:

– w kategorii szkoły podstawowe
I miejsce Kinga Kubik (Szkoła Podstawowa nr 24, op. p. Anna Romianowska);
II miejsce: Julia Michalczyk (Szkoła Podstawowa nr 13, op. p. Małgorzata Krasoń, p. Grzegorz Nykiś) oraz Matylda Szymczyk (Szkoła Podstawowa nr 38, op. p. Iwona Tutak);
III miejsce Roksana Musiał (Szkoła Podstawowa nr 53, op. Miłosława Pasternak, Izabela Sitek i Renata Sowada);
wyróżnienie Julita Kasztelan, (Szkoła Podstawowa nr 24, op. p. Anna Romianowska);

– w kategorii szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce: Wiktoria Kasprzyk (Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, op. p. Alina Grabna, Anna Majchrzak) oraz Roksana Lewicka (Zespół Szkół im. gen. Andersa. op. p. Anna Hałaczkiewicz, Sylwia Szrajber-Kobyłkiewicz);
II miejsce Kacper Kotynia (Techniczne Zakłady Naukowe, op. p. Sabina Bińczyk).

Nagrody ufundował Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, a ich wręczenia dokonali pani Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pani Renata Lipniewska, wicedyrektor RODN „WOM” w Częstochowie oraz pan Grzegorz Sikora, Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie.

Podsumowano także Wojewódzki Konkurs Poetycki dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie” pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach”. Jury, któremu przewodniczyła pani dr hab. Dagmara Bubel, dyrektor Biblioteki Głównej Biblioteki Politechniki Częstochowskiej nagrodziło:

I miejscem panią Iwonę Tutak (Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie);
II miejscem panie Beatę Milejską i Małgorzatę Grzankę (II Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu);
III miejscem panie Alinę Grabną i Annę Majchrzak (Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie);
wyróżnieniami: panie Elżbietę Trawa (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie);
Miłosławę Pasternak, Izabelę Sitek i Renatę Sowadę (Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie) i Izabelę Jurę (Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Częstochowie).

W komisji konkursowej pracowały panie: dr Katarzyna Parkitna (przewodnicząca Oddziału SBP), Anna Przygódzka (członek Oddziału Zarządu SBP), Małgorzata Kostrzanowska, Elżbieta Dudek i Bożena Lacka z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.

Nagrody w konkursie ufundował Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach, a wręczyli pani Halina Rozpondek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Władysława Tkaczyk, straszy wizytator Kuratorium Oświaty oraz pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach.

Uczestnicy Forum otrzymali „Głosy Nauczycielskie” oraz „Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie.

Organizatorzy Forum to:
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie. Forum powstało również przy współpracy: Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.

Więcej informacji: http://bibliotekarska.cba.pl/regionalne-forum-bibliotekarzy-w-czestochowie/

RS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *