POD ZNAKIEM SOKOŁA


Światowa Rada Badań nad Polonią (ŚRBnP) z siedzibą w Częstochowie i Kalamazoo systematycznie rozwijają swoją działalność, organizując konferencje naukowe. Jedna z nich dobiegła właśnie końca w Częstochowie. – Tu jest nasze miejsce – w duchowej stolicy Polski, Polonii i Polaków za granicą – mówi Ryszard Ciskowski, wiceprezes Rady.

Światowa Rada Badań nad Polonią (ŚRBnP) z siedzibą w Częstochowie i Kalamazoo systematycznie rozwijają swoją działalność, organizując konferencje naukowe. Jedna z nich dobiegła właśnie końca w Częstochowie. – Tu jest nasze miejsce – w duchowej stolicy Polski, Polonii i Polaków za granicą – mówi Ryszard Ciskowski, wiceprezes Rady.
Konferencja naukowa
zatytułowana “Młodzieżowe organizacje polonijne na progu XXI wieku. Dziedzictwo przeszłości, wyznania przyszłości” stanowiła kontynuację corocznych sesji. Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń na temat organizacji młodzieżowych, działających w środowiskach polonijnych na całym świecie. Przeważały referaty o podłożu historycznym, prezentujące dorobek, znaczenie i funkcjonowanie tego rodzaju organizacji oraz ukazujące ich obecną działalność i perspektywy na przyszłość. Konferencja przyczyniła się do nakreślenia wizji dalszego funkcjonowania organizacji polonijnych i emigracyjnych wśród młodego pokolenia Polaków, zwłaszcza tych, urodzonych poza krajem. Podczas częstochowskiej sesji poddano analizie możliwości tworzenia grup lobbingowych, zrzeszających młodych Polaków z krajów Unii Europejskiej oraz innych państw, zwłaszcza członków NATO, jak USA i Kanada. Tworzenie takich środowisk mogłoby mieć znaczenie dla wzmocnienia pozycji Polski w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej. Konferencja przyczyniła się również do zbliżenia wszystkich środowisk polonijnych, a celem nadrzędnych stało się badanie dziejów emigracji z różnych zakątków świata. Odliczyli się przedstawiciele z krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Rosji, Litwy, Czech, z Europy Zachodniej i Ameryki, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. – Wiele się spodziewaliśmy i wiele otrzymaliśmy. Wykłady zostaną już niebawem opublikowane, a środki w ten sposób zebrane przeznaczymy na pomoc dla szkół średnich ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze Wschodu – mówi Ryszard Ciskowski.
Trzydniowe spotkanie Polonii w Częstochowie było okazją do świętowania 135. rocznicy Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”. – Nasza organizacja skupia w swoich szeregach ponad 10 tysięcy osób w Polsce. Dziś nie chodzi nam wyłącznie o polowania, choć w dalszym ciągu naszym symbolem jest sokół, lecz o sport, ruch, aktywność fizyczną. Poza tym, naszym zadaniem jest krzewienie wszystkiego co polskie, stąd nasza obecność na tej konferencji – mówi Andrzej Bogucki, prezes TG “Sokół” w Polsce. Celem tej części konferencji było zaprezentowanie dorobku Towarzystwa, jego historii i znaczenia dla dziejów Polski oraz Polonii na świecie. Podkreślano znaczenie ruchu w podtrzymywaniu tożsamości i tradycji narodowej wśród Polaków na emigracji.
Konferencja stanowiła jedynie część uroczystych obchodów jubileuszu. Zwieńczeniem była Pielgrzymka Sokolstwa Polskiego na Jasną Górę.

RENATA KLUCZNA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *