Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do udziału w konkursie


Trwa ogólnopolski konkurs Państwowej Inspekcji Pracy na plakat kampanii skierowanej do branży budowlanej. Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie przedmiotowej informacji wśród Państwa odbiorców.

 

 Piot Kalbron p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na plakat kampanii skierowanej do branży budowlanej organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Konkurs ma na celu wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego wraz z hasłem, który będzie promował tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Projekt, którego autor zostanie laureatem nagrody głównej w konkursie, będzie wykorzystywany jako podstawa kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Pracy, skierowanej do pracodawców i pracowników z branży budowlanej.

Celem Kampanii społecznej, którą będzie promował zwycięski projekt, jest dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie wypadków przy pracy w budownictwie poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, popularyzacja i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane oraz promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie.

Do konkursu może przystąpić każda osoba pełnoletnia, zajmująca się zarówno amatorsko, jak i zawodowo grafiką, w szczególności: graficy, projektanci, artyści plastycy oraz osoby zajmujące się projektowaniem reklamowym.

Zdjęcia lub skany wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z pracą konkursową oraz z prawidłowo złożonymi oświadczeniami należy przesłać do 29 października 2021 r. na adres: sekretariat-promocja@gip.pip.gov.pl

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania ze strony: https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkurs-na-plakat-kampanii-skierowanej-do-branzy-budowlanej

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.