CZĘSTOCHOWA I Głosowanie budżetu obywatelskiego zakończone


W ósmej edycji BO zagłosowało ponad 20 tysięcy osób. Do realizacji w przyszłym roku pójdą w sumie 142 pomysły.

Głosowanie w 8. edycji Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie odbyło się – jak podaje magistrat -między 10 a 30 września, na przeznaczonej do tego platformie online. Idea BO jest prosta i potencjalnie włączająca w proces decyzyjny maksymalną liczbę mieszkańców –  oni sami zgłaszają pomysły na to, co miasto powinno w ich otoczeniu zmienić, zbudować bądź zorganizować. Po tym, jak pomysły te pomyślnie przechodzą formalną, urzędową weryfikację, są poddawane pod głosowanie.W tym roku można było wybierać spośród 410 zgłoszonych projektów zadań. W głosowaniu wzięło udział ponad 20,5 tysiąca osób, które zdecydowały o tym, że w przyszłym roku zostaną zrealizowane 142 projekty – 7 ogólnomiejskich i 135 dzielnicowych. – Do tej pory w Częstochowie wykonano łącznie  już ponad 700 zadań z Budżetu Obywatelskiego za łączną kwotę ponad 55 mln  zł – podsumowuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.Wśród zadań ogólnomiejskich warto wspomnieć o ,,Rozbudowie z nadbudową i przebudową budynku zaplecza sportowo-socjalnego” na obiekcie MOSiR użytkowanym przez Skrę Częstochowa przy ul. Loretańskiej (szacowany koszt niemal 1 mln 200 tys. zł). Zwierzaki – podobnie jak w poprzednich latach – zyskują dzięki BO – na modernizację pawilonu B schroniska przy ul. Gilowej oraz zakup specjalistycznego pojazdu dla tej placówki pójdzie szacunkowa kwota 415 tys. zł. Odnowiony zostanie dziedziniec liceum ,,Norwida” (szacunkowy koszt – 215,5 tys. zł). Z mniej typowych, zwycięskich zadań warto wspomnieć o budowie kreatywnej strefy gier przy SP nr 1 (160 tys. zł).  Ponadto w 12 dzielnicach powstaną zielone ściany antysmogowe; będą także sadzone drzewa i krzewy.

Już na ubiegłorocznym BO odcisnęła się rzeczywistość czasów pandemii  – jednym z już zrealizowanych zadań był zakup 5 respiratorów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego. Teraz także pojawiły się zadania będące niejako odpowiedzią na wynikłe z pandemii potrzeby i wyzwania – jednym ze zwycięskich jest program bezpłatnego wsparcia psychoterapeutycznego dla częstochowianek i częstochowian pod hasłem ,,Zatrzymać depresję” (270 tys. zł). To zapewne pokłosie długiego okresu izolacji społecznej, rozluźnienia kontaktów międzyludzkich, ale i świadectwo, że dostrzegamy wynikłe z pandemii negatywne zjawiska społeczne i chcemy zainwestować w ich łagodzenie.

Wśród ciekawszych zadań z dzielnic są m.in.  radarowy wyświetlacz prędkości przy ul. Powstańców Warszawy (Dźbów) czy fotobudki – jako ochrona przed nielegalnymi wysypiskami śmieci (Stradom). Ale są i – jak zwykle – drobne remonty, nowe place zabaw, parkingi, zakupy książkowych nowości dla dzielnicowych filii Biblioteki Publicznej, zajęcia sportowe dla najmłodszych, sąsiedzkie, integracyjne imprezy…  W dzielnicach też pamiętano o zwierzakach – ponownie z BO zostanie sfinansowana darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów.

Warto zaznaczyć, że za największą aktywność reguły BO przewidują ,,bonus” dla danej dzielnicy – w postaci niewykorzystanych pieniędzy  zarówno ogólnomiejskich, jak i puli dzielnicowych. Tym razem taki dodatek przypadnie wspomnianemu Kiedrzynowi – jest to z górą 160 tys. zł, przeznaczone dodatkowo na zadania dzielnicowe.

Szczegółowe wyniki głosowania na zadania w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim są dostępne na stronie: https://czestochowa.budzet-obywatelski.eu/wyniki

na podstawie informacji z UM

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.