Fragment ulicy Niepodległości zamknięty


Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że zakres przebudowy al. Niepodległości zostanie uzupełniony o pozostały, brakujący fragment przebiegu wspomnianej arterii w tej części miasta. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do ul. Równoległej, stary i wyeksploatowany asfalt wymieniony zostanie na nową nawierzchnia jezdni.

Z uwagi na konieczność układania masy bitumicznej na całej szerokości jezdni, fragment al. Niepodległości na wskazanym odcinku od ul. Bór do ul. Równoległej zostanie zamknięty dla ruchu kołowego w sobotę (9.10) w godzinach 6-14. Zamknięcie objedziemy ulicami: Bór i Równoległą do Jagiellońskiej. Trasami omijającymi przebudowywany odcinek poruszać się w sobotę będą też autobusy MPK kursujące w tym rejonie. Ruch tramwajowy będzie odbywał się bez zmian. Dzięki zaplanowanym robotom uzupełniającym, w połączeniu z pracami przeprowadzonymi w ramach zadania na pozostałych odcinkach aż do okolic ul. Jagiellońskiej, inwestycja będzie stanowić spójną całość. Tym samym przebudowa al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniami i przejazdami poprzecznymi zostanie zakończona. Koszt podstawowy zadania wyniósł ok. 6,5 mln zł.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.