OSOBISTY ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


Osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia osobistego asystenta, który pomoże im w codziennym życiu. Opieką zostanie objętych około 80 osób. Chętni do zostania asystentem również mogą zgłaszać swoje kandydatury.

 

Uruchomienie usługi asystenta to efekt realizacji rządowego programu, którego wdrażaniem w Częstochowie zajmuje się Fundacja Oczami Brata. Celem programu jest uruchomienie ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

W ramach programu można będzie skorzystać z maksymalnie 30 godzin wsparcia w miesiącu. Pomocą może być objętych blisko 80 osób z niepełnosprawnością.

Ze względu na obecną sytuację, w pierwszej kolejności asystent skupiać się będzie na wsparciu osób z niepełnosprawnością w środowisku ich zamieszkania. Czas epidemii jest dla wielu rodzin bardzo trudny. Niektórzy z przebywających m.in. w placówkach dziennych (np. w fundacyjnym Warsztacie Terapii Zajęciowej lub Warsztacie Terapii Artystycznej) potrzebują kontynuacji wsparcia, aby m.in. nie dopuścić do regresji ich nabytych umiejętności. Chwili na załatwienie innych spraw potrzebują również ich rodzice i opiekunowie prawni.

Osoby zainteresowane wsparciem mogą zgłaszać się mailowo: biuro@oczamibrata.pl lub telefonicznie: 575-527-368. Rekrutacja osób z niepełnosprawnością jest ciągła, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Fundacja ogłasza też nabór na Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. Usługi mogą świadczyć:

a)  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b)  osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

CV wraz z listem motywacyjnym oraz kartą zgłoszeniową (dostępną na stronie www.oczamibrata.pl) należy kierować mailowo na adres: biuro@oczamibrata.pl, do 23 kwietnia.

Planowane jest zatrudnienie około 25 Asystentów. Każdy z nich przejdzie szkolenie przygotowujące do pracy Asystenta Osobistego.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty potrzebne w rekrutacji można znaleźć na stronie www.oczamibrata.pl

Zadanie współfinansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code