Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności


W czasie pandemii zmieniły się zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zmiany służą ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa i ochronie osób najbardziej narażonych na zachorowanie.

Zmiany w wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełniosprawności:

1. Dodatkowe dane do wniosku
Wniosek o wydanie orzeczenia, oprócz podstawowych danych osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela, (imię, nazwisko, miejsce i data urodzenia, PESEL) powinien zawierać również dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail.

2. Zawiadomienie bez wychodzenia z domu
Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku będzie można otrzymać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3. Orzeczenia bez bezpośrednich badań
Lekarz przewodniczący składu orzekającego będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, o ile uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą. Dodatkowo nie ma konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność stawienia się na badania.

4. Przewodniczący składu orzekającego już ze specjalizacją od I stopnia
Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz specjalista lub lekarz posiadający specjalizację co najmniej I stopnia, w szczególności w dziedzinach – choroby wewnętrzne, pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia, psychiatria, okulistyka czy otolaryngologia.

5. Prawo zadziała wstecz
Zaświadczenie uprawniające do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności członkowi powiatowego zespołu, którego ważność upływa od 8 marca tego roku zachowa ważność do 90 dni od momentu odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego zaświadczenia.

Szczegóły:
https://www.gov.pl/web/rodzina/orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-w-czasie-koronawirusa–krok-po-kroku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code