Nowelizacja tarczy antykryzysowej


Dzięki nowelizacji przepisów tzw. tarczy antykryzysowej więcej podmiotów ekonomii społecznej zyska narzędzia do walki ze skutkami koronawirusa. 

 
Umorzenie składek ZUS dla podmiotów ekonomii społecznej
  • Po nowelizacji z tego rozwiązania będą mogły skorzystać podmioty ekonomii społecznej, które zgłosiły do ubezpieczenia społecznego mniej niż 50 osób (w obowiązującej wersji ustawy limit wynosił mniej niż 10 osób)
  • Po nowelizacji spółdzielnie socjalne, niezależnie od liczby osób, zgłoszonych do ubezpieczenia, będą mogły skorzystać ze zwolnienia obejmującego całą kwotę należności z tytułu składek za okres od 1 marca do 31 maja.
  • Zwolnienia z całej kwoty należności ubiegać się mogą także podmioty, działające w innych formach prawnych, które do ubezpieczenia społecznego zgłosiły mniej niż 10 osób.
Uwaga! Jeżeli wniosek złoży PES, który do ubezpieczenia zgłosił od 10 do 49 osób zwolnienie obejmuje 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek.
Zmiana zasad umarzania niskooprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy; pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej
  • Po nowelizacji, podmiot ekonomii społecznej, będzie mógł ubiegać się o umorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki. W pierwotnej wersji ustawy warunkiem umorzenia był wymóg utrzymania stanu zatrudnienia. Po wejściu w życie noweli przepisów ten zapis przestanie mieć znaczenie.
  • Zmiana warunków dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ochrona w zakresie zmiany warunków kredytów i terminów spłaty rat
Podmioty ekonomii społecznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zostały objęte ochroną w zakresie zmiany warunków lub terminów spłaty kredytów bankowych. Rozwiązanie to dotyczy kredytów zaciągniętych przed 8 marca 2020 r. Zmiana warunków musi również być uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy, dokonaną przez bank nie wcześniej niż 30 września 2019 r. Zmiany takie muszą być uzgodnione przez bank i kredytobiorcę i jednocześnie nie mogą powodować pogorszenia sytuacji finansowej, gospodarczej podmiotu ekonomii społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code