Obchody jubileuszu 100-lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej


10 czerwca 2022 r., w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, odbyły się obchody jubileuszu 100 – lecia  Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele ZOR RP Koło Częstochowa oraz uczniowie SP 50 z Częstochowy.

ZOR RP Koło w Częstochowie został założony przez częstochowskich strażników miejskich, a jego prezesem jest naczelnik Oddziału Ochrony Porządku Publicznego Straży Miejskiej w Częstochowie plut. rez. Artur Wojciechowski.
Obchody jubileuszowe 100-lecia ZOR RP w stolicy odbywały się m.in. pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Wojewody Lubelskiego. Jednym z patronów medialnych była „Gazeta Częstochowska”.
Zaproszonych gości, powitał płk rez. Alfred Kabata – Prezes Zarządu Głównego ZOR RP, który przedstawił również prezentację multimedialną nt. historii Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej  i jego współczesnych osiągnięć. Następnie swoje przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Odczytano również autorów, którzy na jubileusz 100-lecia przesłali listy gratulacyjne. Byli nimi m.in. premier Mateusz Morawiecki, poseł z Częstochowy Szymon Giżyński – wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Komendant Centralnej Szkoły Policji w Legionowie czy też Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.
Podczas jubileuszu Związek został uhonorowany Medalem 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a jego członkowie medalami Za Zasługi Dla Obronności Kraju nadanymi przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, medalami Pro Bono Poloniae i Pro Patria nadanymi przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz medalami nadanymi przez organizacje społeczne.
Członkom Związku oraz osobom zasłużonym dla współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wręczono, ustanowiony specjalnie na jubileusz Związku,  Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patrie” („Służyć Ojczyźnie”).
Wśród odznaczonych byli m.in.: Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Kasprzyk, gen. bryg. Cezary Janowski – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski.
Czterech oficerów decyzją Ministra Obrony Narodowej mianowanych zostało na wyższe stopnie wojskowe, a trzech uhonorowanych dyplomami przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za „Za zasługi w upowszechnianiu historii Polski”.
Podczas jubileuszowych uroczystości wręczono nagrody uczniom, laureatom – zdobywcom pierwszych miejsc, w ogólnopolskim konkursie historycznym, zorganizowanym przez Związek – „Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155. rocznicę urodzin”. Częstochowę reprezentowali uczniowie SP 50: Bernard Bojur i Igor Szałek.
Obchody zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Męskiego Harfa w Warszawie i Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.
Wszyscy uczestnicy obchodów jubileuszowych otrzymali okolicznościowy Biuletyn Związku „Rezerwista” (nr 2) poświęcony 100-leciu organizacji.
Decyzją numer 3478/KADR Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 30 listopada 2021 roku na stopień podpułkownika mianowany został major rezerwy Cezary Kubiak z częstochowskiego Koła ZOR RP.
Podczas uroczystości 100-lecia ZOR RP w Warszawie obecna była liczna delegacja członków częstochowskiego Koła ZOR RP. Podczas gali medale odebrali: wiceprezydent Częstochowy ppor rez. dr Ryszard Stefaniak, prezes ZOR RP Koło Częstochowa plut. rez. Artur Wojciechowski, ppłk Cezary Kubiak, ppor rez. Krzysztof Ciupis, ppor Adam Dłużniak oraz Krzysztof Buchajczuk, Dariusz Sil i Dariusz Makowski.
Wszyscy przedstawiciele ZOR RP Koło w Częstochowie odebrali podczas gali 100-lecia medal Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patrie”.
Ppor rez. dr. Ryszard Stefaniak oraz Dariusz Makowski otrzymali z rąk Dyrektora Generalnego Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej Wielkiego Kanclerza generała Gniewomira Rokosz-Kuczyńskiego – Krzyż Triumfu Cedyńskiego z okazji jubileuszu 1050-lecia zwycięstwa pod Cedynią.
Plut. rez. Artur Wojciechowski otrzymał też medal „Pro Bono Polonie”. Ppor rez. Krzysztof Ciupis otrzymał też: „Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju”.
Wiceprezydent Częstochowy Ryszard Stefaniak odznaczył 7 członków Strzeleckimi Krzyżami Zasługi. Reprezentował Pododdziały Tradycji Oręża Polskiego. Komendant Korpusu Kadetów ppor rez. Krzysztof Ciupis odznaczył dwóch członków związku medalami.
(AK, AK)
Foto: Marcin Łada, Patryk Jankowski, Artur Kucharski

 

Wystapienie okolicznosciowe płk. rez. Alfreda Kabaty.jpg

 

100LATZORRP-26.jpg

 

Samorządowcy odznaczeni Krzyżem Zasługi Związku.JPG

 

100LATZORRP-24.jpg
 
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.