Nowy sztandar dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku


Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku (14 czerwca 2022 roku) połączono z uroczystym nadaniem nowego sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku oraz poświęceniem trzech nowych wozów ratowniczo-gaśniczych. To była uroczystość pełna charyzmy, godności i patriotyzmu. Swoją obecnością uświetnili ją: parlamentarzyści na czele z Wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posłem Szymonem Giżyńskim, Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz i Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży  Pożarnej w Katowicach nadbryg. Jacek Kleszczewski.

 

Uroczystość odbyła się w pełnym ceremoniale pożarniczym, od złożenia meldunku Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jackowi Kleszczewskiemu przez Dowódcę Uroczystości bryg. Romana Królewskiego, przeglądu pododdziałów, podniesienia flagi państwowej oraz odegrania hymnu państwowego. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pod batutą kapelmistrza asp. sztab. Waldemara Skotarskiego, a oprawę galową – Śląska Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej, pod dowództwem kpt. Szymona Kwaśnicy wraz z pocztem Sztandarowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu powiatu kłobuckiego.

Wszystkich przybyłych gości oraz przedstawicieli OSP z powiatu kłobuckiego powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku mł. bryg. Karol Wers. Poprosił również o uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych strażaków, górników Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek i Zofiówka oraz ukraińskich strażaków i ofiary wojny w Ukrainie. Specjalny list do strażaków przekazał Premier Mateusz Morawiecki. Odczytał go Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński. 

Najważniejszą częścią uroczystości była ceremonia nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Aktu przekazania dokonali: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży  Pożarnej w Katowicach nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku mł. bryg. Karol Wers.

– Trzeba tu przypomnieć, że 5 listopada 2021 roku ukonstytuował się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, który uznał, że kłobucka Straż Pożarna za długoletnią służbę, poświęcenie i ofiarność w ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców powiatu kłobuckiego zasługuje na sztandar. Ufundowanie i przekazanie Komendzie sztandaru jest wyrazem podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za służbę oraz pracę na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz całego regionu. I muszę stanowczo podkreślić, że nasza Komenda zasługuje na sztandar, a czeka na niego 30 lat – mówi Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku mł. bryg. Karol Wers.

Na czele Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku w charakterze Przewodniczącego stanął Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński. W skład Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku ponadto weszli: Wiceprzewodniczący –  Damian Pilarz, Sekretarz – mł. kpt. Agnieszka Grzelińska-Ryszczyk, Kierownik Sekcji organizacyjno-kadrowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku; Skarbnik – asp. Aneta Siarka – Główny Księgowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku oraz Senator Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Majer, Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz i Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Jacek Kleszczewski.

Symboliczne gwoździe na sztandarze przybili: 🇵🇱 Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Poseł Szymon Giżyński, 🇵🇱 Poseł Lidia Burzyńska, 🇵🇱 Poseł Mariusz Trepka, 🇵🇱 Senator Ryszard Majer, 🇵🇱 Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Śląski Komendant Wojewódzki PSP Jacek Kleszczewski, Wojewódzki Komendant Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, Komendant PSP w Kłobucku mł. bryg. Karol Wers, Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz Radny Rady Miejskiej w Krzepicach Damian Pilarz, który wraz z wiceministrem Szymonem Giżyńskim podjął się organizacji wydarzenia i powołał komitet fundacji sztandaru.
Poświęcenia sztandaru oraz nowych pojazdów dokonał Jego Ekscelencja biskup Andrzej Przybylski – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej w asyście Kapelana Strażaków Powiatu Częstochowskiego ks. Sławomira Galasińskiego, Kapelana Strażaków Powiatu Częstochowskiego ks. Jacek Kołodziejczyk oraz Krajowy Kapelan Strażaków wyznania ewangelickiego ks. Adam Glajcar.
Podziękowania za pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz ufundowaniu sztandaru Komendant Karol Wers złożył na ręce parlamentarzystów, wicewojewody, generałów służb mundurowych, biskupa Andrzeja Przybylskiego, także Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej reprezentowanej przez Marcina Wosia, samorządowcom z powiatu kłobuckiego: Staroście Kłobuckiemu Henrykowi Kiepurze, Burmistrzowi Kłobucka Jerzemu Zakrzewskiemu, Burmistrzowi Krzepic Krystianowi Kotyni, Wójtowi Gminy Opatów Bogdan Sośniakowi, Wójtowi Gminy Panki Urszuli Bujak, Wójt Gminy Przystajń Henrykowi Machowi, Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka Tomaszowi Osińskiemu, Wójtowi Gminy Lipie Bożenie Wieloch, Wójtowi Gminy Miedźno Piotrowi Derejczykowi, a także lokalnym przedsiębiorcom, którzy finansowo wsparli zakup sztandaru.
„Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” przyznała odznaczenie sztandarowi, które w jej imieniu wręczył wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

Tradycyjnie podczas obchodów Dnia Strażaka nastąpiło wręczenie licznych odznaczeń, medali, awansów i wyróżnień, tym przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe oraz awanse na wyższe stopnie przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego dla wyróżniających się strażaków.

Poza nadaniem sztandaru dla Komendy, miała miejsce również prezentacja i poświęcenie dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych i jednego samochodu specjalnego, zakupionych w 2021 roku dla Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku: ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczy GCBA 5,1/38 Scania, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,1/27 Scania i lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Ford Ranger. – Wartość zakupionych pojazdów to prawie 2 500 000 zł. Ich zakup był możliwy dzięki zaangażowaniu i dofinansowaniu Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, starostwa powiatowego w Kłobucku oraz gmin powiatu kłobuckiego. Bardzo w imieniu wszystkich strażaków i pracowników Komendy – dziękuję – dodał Komendant Karol Wers.

 

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.