Bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników


Rehabilitacja lecznicza jest jednym z ustawowych zadań KRUS. Jej głównym celem jest utrzymanie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub umożliwienie rolnikom powrotu do aktywności zawodowej poprzez przywrócenie ogólnej sprawności i dobrego stanu zdrowia. Służą temu 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne. Skierowanie na turnus może otrzymać rolnik, w przypadku którego lekarz uzna, że istnieją wskazania do przeprowadzenia rehabilitacji. Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w Centrach Rehabilitacji Rolniczej KRUS w Świnoujściu, Iwoniczu Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Horyńcu Zdroju. Są to ośrodki wyposażone w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji, z wykwalifikowaną kadrą medyczną.

 


Rocznie w turnusach rehabilitacyjnych uczestniczy ok. 14 tys. rolników. Od początku działalności KRUS skorzystało z tej formy leczenia ponad 375 tys. osób.


Od 1993 roku Kasa prowadzi również wakacyjne 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, głównie z wadami postawy i chorobami układu ruchu lub chorobami układu oddechowego, których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS.


Co roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta ponad 1 100 dzieci.


 

W 2022 roku Kasa organizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, w terminach:

  • 06-16.07.2022 r.
  • 07-06.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, w terminach:

  • 07-31.07.2022 r.
  • 08-21.08.2022 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, w terminie:

  • 06-20.07.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju, w terminach:

  • 07-03.08.2022 r.
  • 08-24.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, w terminie:

  • 08-31.08.2022 r.

Podstawą skierowania dziecka na turnus jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Do wniosku powinny zostać dołączone formularze z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz informacjami o danych osobowych, a także oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczące zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka  w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej.

Odpowiednie druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie www.krus.gov.pl. Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rolnika, w terminie określonym przez tę jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.