Nowy kierunek na UJD w Częstochowie / Produkcja i Marketing Żywności


Kierunek Produkcja i Marketing Żywności studia inżynierskie (3,5 roku), profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzony na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

 

Zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu m.in. nowoczesnego zarządzania rolnictwem w fazie przetwórstwa, przechowalnictwa oraz dystrybucji, uwarunkowań procesów rolniczych na rynku krajowym i zagranicznym, a także kultury mieszkańców obszarów wiejskich, analizy rynku, negocjacji biznesowych czy systemów informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji w działalności rolniczej.

 

Program studiów, opracowany we współpracy z przedstawicielami biznesu, zaprojektowany jest w sposób gwarantujący wykształcenie wszechstronnie przygotowanych specjalistów, którzy będą posiadali kompetencje umożliwiające im dynamiczne wejście na rynek pracy i objęcie funkcji liderów zespołów zadaniowych i kierowniczych w krajowych przedsiębiorstwach z branży szeroko pojętego sektora rolniczego.

 

Gwarantujemy

  • Praktyczny charakter zajęć (zajęcia warsztatowe, laboratoryjne, terenowe, ćwiczeniowe).
  • Wysoką jakość kształcenia.
  • Kadrę o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych, praktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych.
  • Laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy najnowszej generacji.
  • Dostęp do dobrze wyposażonej Biblioteki Uniwersyteckiej, internetowych baz danych i wydziałowej pracowni komputerowej.
  • Wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus +.
  • Rozwój zainteresowań przez działalność w Kole Naukowym Studentów Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.
  • Stypendia, staże, praktyki w jednostkach i instytucjach państwowych związanych z branżą rolno-spożywczą.
  • Miłą i życzliwą atmosferę sprzyjającą studiowaniu opartą na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą.

 

http://www.wnspt.ujd.edu.pl/articles/view/studia-i-stopnia

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.