KALENDARZ EKOLOGA


14 sierpnia

Dzień energetyka

 

Dzień Energetyka to  polskie święto branży energetycznej, ustanowione w 1956 roku. Początkowo obchodzone 1 września, a od 1991 r. przesunięte na dzień  14 sierpnia, na cześć patrona energetyków św. Maksymiliana Kolbego, który tego dnia w 1941 roku został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Św. Maksymilian Kolbe  interesował się matematyką i fizyką. Mając zaledwie 21 lat, w 1915 roku, złożył w urzędzie patentowym szkic „Eteroplanu” – aparatu umożliwiającego podróż w kosmos. W latach 1931-1935 św. Maksymilian prowadził działalność misyjną w Japonii, gdzie poznał radiowe nadajniki małej mocy. Gdy tylko wrócił do Polski, chciał uruchomić tego typu stację radiową w Niepokalanowie. Jednak w  przedwojennej Polsce nie pozwalały na to  przepisy. Zapisał się jednak do Polskiego Związku Krótkofalowców, zostając krótkofalowcem o znaku SP3RN. Udało się wreszcie założyć stację – nadawała w latach 1937-1938. Jej zasięg pokrywał większą część obszaru naszego kraju. Była to druga na świecie po Radiu Watykańskim rozgłośnia katolicka.

W klasztorze w Niepokalanowie, oprócz radiostacji działały również  takie obiekty jak elektrownia, drukarnia, mleczarnia, rozmaite warsztaty naprawcze, a nawet własna straż pożarna. Była tam również piekarnia, która do dziś wypieka chleb dla pielgrzymów.  W planach ojca Kolbego było również wybudowanie lotniska. Do jego zainteresowań zaliczały się także badania nad przekazem obrazu za pomocą fal radiowych czyli zaczątki dzisiejszej telewizji.

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *