Groby bohaterów wojennych będą remontowane. Pomaga Ministerstwo Kultury i Wojewoda


Rozpoczyna się III etap rewitalizacji grobów żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego na Cmentarzu Kule. Będzie kosztować prawie 135 tys. zł. Rewitalizacja będzie realizowana przy udziale środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 73.000 zł z programu “Groby i cmentarze wojenne w kraju” oraz z dotacji Wojewody Śląskiego na remont grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. przeznaczona będzie w tym roku kwota 61.500 zł.

 

Projekt kompleksowej rewitalizacji kwatery, polegającej m.in. na budowie wyeksponowanej strefy wejściowej z nową tablicą główną, wykonaniu granitowego obramowania kwatery, wymianie zniszczonych betonowych krzyży i 3 tablic zbiorowych z nazwiskami poległych na elementy granitowe, a także na przebudowie alejek oraz założeniu zieleni, powstał w 2018 roku w pracowni architektonicznej TIM ARCHITEKCI T. Borowiecki. M. Małasiewicz.

Remont rozpoczęto w 2019 r. od wykonania strefy wejściowej, która ma za zadanie zwrócić uwagę na mało dotąd widoczną, zwróconą tyłem i bokiem do głównych alejek, kwaterę grobów żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego poległych na początku II wojny światowej. Na wybrukowanym kostką  granitową placyku usytuowana została granitowa tablica z ażurowym krzyżem i napisem “GROBY WOJENNE ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH WE WRZEŚNIU 1939 R.” Od 2020 roku trwają prace związane z wymianą ram mogił zbiorowych, tablic z nazwiskami poległych żołnierzy oraz krzyży.
Remont kwatery realizowany jest głównie z dotacji Wojewody Śląskiego. Jego koszt oszacowano na 407.615 zł. Dotychczas wydatkowano już 178.639,38 zł złotych (2018-2020).

Zgodnie z planowanym zakresem wyremontowane zostaną kolejne mogiły – cztery zbiorowe i jedna indywidualna. Prace rozpoczną się jeszcze we wrześniu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *