Kongres lokalnych liderów. Czas podsumowań i szanse na przyszłość


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny” zorganizowało dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i szerokiego sektora społecznego kongres pod hasłem „LEADER sukcesy dzisiaj i możliwości jutra”. Odbył się on 25 czerwca w Zespole Dworsko-Parkowym „Prastara” w Cielętnikach. Jego celem była prezentacja osiągnięć i zmian, jakie na przestrzeni ostatnich kilku lat zaszły na terenach wiejskich regionu częstochowskiego a zrealizowały się dzięki wielkiemu, oddolnemu zaangażowaniu lokalnych liderów, ich przedsiębiorczości oraz dużemu wsparciu funduszów unijnych.

 

Spotkanie zgromadziło niemal siedemdziesiąt osób, reprezentantów dwudziestu dziewięciu organizacji, przedstawicieli gmin oraz instytucji publicznych związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Miejsce spotkania także nie było przypadkowe. Zlokalizowany na terenie gminy Dąbrowa Zielona kompleks odzyskuje świetność dzięki wielkiej pasji jego obecnych właścicieli, którzy potrafią wykorzystywać dobrodziejstwa płynące z programów pomocowych dedykowanych obszarom wiejskim.

 

Kongres był okazją do podsumowań i wymiany doświadczeń. Zaprezentowano szereg inicjatyw, które w ciągu minionych lat były udziałem pracy wspólnot lokalnych. Również partnerzy projektu – Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” oraz LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” – mieli okazję pochwalić się zrealizowanymi projektami i grantami.

 

– Najważniejszym elementem wydarzenia były rozmowy moderowane, podczas których uczestnicy mogli podzielić się swoimi opiniami, doświadczeniami w zakresie roli oraz zadań liderów i organizacji pozarządowych, działań i inicjatyw przyspieszających rozwój obszarów wiejskich, ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym jako zadań organizacji pozarządowych oraz innowacyjności i kreatywności terenów wiejskich – mówi Katarzyna Kubica, pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

 

– Kongres pokazał jak ważną rolę w naszym regionie odgrywają organizacje pozarządowe, jak bardzo są aktywne w swoich miejscowościach, ale również z jakimi trudnościami muszą się mierzyć na co dzień. Nasze organizacje współpracują ze sobą, wspólnie realizują projekty, wymieniają się doświadczeniami, wspierają się na co dzień – podkreśla Robert Kępa z Fundacji Rozwoju Aktywności Obywatelskiej im. ks. Kazimierza Znamirowskiego, uczestnik Kongresu.

 

Podczas Kongresu poruszano również kwestie najbliższej przyszłości, priorytetów i potrzeb w ciągu nadchodzących lat oraz szans związanych z nowym okresem programowania funduszów unijnych.

 

– Szansom i wyzwaniom, jakie stoją przed obszarami wiejskimi w nowym okresie programowania po 2021 roku, poświęcona była druga część kongresu. Dynamiczne zmiany społeczne i potrzeby społeczności lokalnych, skłoniły władze Unii Europejskiej do kierunkowania rozwoju wsi i małych miasteczek na działania innowacyjne, wykorzystujące technologie cyfrowe w swoim życiu codziennym, polepszając w ten sposób standard usług publicznych i lepiej wykorzystując zasoby lokalne. Priorytetem jest również ochrona środowiska i klimatu – podsumowuje Katarzyna Kubica.

 

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” skupia w swoich szeregach partnerów publicznych, organizacje społeczne i podmioty gospodarcze, które podejmują działania stymulujące wieloaspektowy rozwój obszaru sześciu gmin województwa śląskiego: Dąbrowy Zielonej, Rędzin, Kłomnic, Miedźna, Kruszyny i Mykanowa. Kongres liderów lokalnych to jedno z działań zaplanowanych do realizacji w ramach tworzenia współpracy i partnerstwa wśród organizacji pozarządowych na terenie LGD. Działanie to jest częścią budowania sieci organizacji pozarządowych i promowania współpracy lokalnej na obszarze działania organizacji.

 

Fot. Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.