Nowe komputery i projektor dla czytelników Biblioteki Publicznej w Kłobucku


Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck im. Jana Długosza zyskała nowy projektor oraz komputery, z których będą mogli korzystać zarówno czytelnicy biblioteki przy ul. Okólnej 3, jak i czytelnicy wszystkich filii bibliotecznych. Projekt zrealizowano w ramach programu “WzMOCnij swoje otoczenie”, zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Sprzęt zakupiono na potrzeby realizacji projektu “Widoczni w sieci”, podnoszącego kompetencje cyfrowe czytelników oraz aktywizującego lokalną społeczność. Zakup pozwolił poszerzyć ofertę biblioteczną o działania, ułatwiające poszczególnym grupom użytkowników funkcjonowanie we współczesnym świecie online (warsztaty dla seniorów, warsztaty dla dzieci i młodzieży) oraz integrację lokalnego środowiska, w tym również pokoleniową (warsztaty międzypokoleniowe). Jako pierwsi zainteresowanie nową ofertą biblioteczną wyrazili członkowie Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku.

Program “WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej – oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

źródło: Urząd Miejski w Kłobucku

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *