Częstochowskie publikacje


Towarzystwo Galeria Literacka
Witryna i archiwum
Z kart poetyckiej Częstochowy
Arkadiusz Frania

 

“Witryna i archiwum. Z kart poetyckiej Częstochowy” to, jak zauważa redaktorka tomu Barbara Strzelbicka, „czwarty rozdział kroniki życia poetyckiego współczesnej Częstochowy”, pisanej przez Arkadiusza Franię (wcześniej ukazały się: „Osobowości i osobliwości. Z życia literackiego współczesnej Częstochowy”; „Grupa Literacka «Profile», Zjawisko, poeci, wiersze”; „Razem i osobno. O poetach (z) Częstochowy”). Ten częstochowski projekt krytycznoliteracki obejmuje: 1) poetów nieżyjących, 2) poetów żyjących, ale milczących, przemilczanych lub/i zapomnianych oraz 3) zjawiska zamknięte w czasie. Dla autora bardzo ważna jest perspektywa „skończoności”, dlatego „seria częstochowska” mieściłaby się w kręgu „archeologii” życia literackiego. W prezentowanym tomie znalazły się szkice o Tadeuszu Gierymskim, Waldemarze M. Gaińskim, Barbarze Rosiek, Marii Ogłazie, Stefanie Żółtowskim, Zbigniewie Jakubowskim, Helenie Bobak, Jerzym Kielechu, Jerzym Kowaliku i Zdzisławie Litwińskim.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *