MR: Łódzka SSE inwestuje w innowacje, które pomogą w walce z COVID-19


– Ministerstwo Rozwoju wspiera i zachęca do takich działań we wszystkich specjalnych strefach ekonomicznych w kraju. Dzięki wsparciu specjalnych stref ekonomicznych, wiele startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw może wnieść wkład w walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – podkreśla wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk.

 

·        Startupy – przy wsparciu ŁSSE – stworzą innowacje, które pomogą w walce z COVID-19.

·        Wsparcie dostaną m.in. twórcy takich pomysłów jak:
– robot opiekujący się chorymi na COVID-19,
– urządzenia monitorujące online stan chorych przebywających w domach,
– system do walki z tzw. fake newsami.

·        Rozwiązania te – zaprojektowane po to, aby ograniczyć skutki epidemii koronawirusa – mogą niedługo pojawić się w szpitalach, biurach czy przestrzeni publicznej.

·        W ten sposób ŁSSE razem z firmami Ericsson i Indigo Nails włącza się w walkę ze skutkami pandemii koronawirusa.

– Ministerstwo Rozwoju wspiera i zachęca do takich działań we wszystkich specjalnych strefach ekonomicznych w kraju. Dzięki wsparciu specjalnych stref ekonomicznych, wiele startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw może wnieść wkład w walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – podkreśla wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk.

I dodaje: – Specjalne strefy ekonomiczne, których celem jest przyspieszanie rozwoju regionów m.in. poprzez przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy, mogą również kreować skuteczne innowacyjne narzędzia służące walce z pandemią koronawirusa. Takim przykładem jest działalność Łódzkiej SSE.

A Marek Michalik, prezes zarządu ŁSSE, wyjaśnia: – Początkowo planowaliśmy przeznaczyć na wsparcie startupów i innowacje do walki z COVID-19 około pół miliona zł. Jednak pojawiło się tak wiele ciekawych rozwiązań, że chcieliśmy dać szansę realizacji większej liczbie projektów. Dlatego zwiększyliśmy pulę wsparcia do blisko 1,5 mln zł.

Spark: Change The Future to runda specjalna akceleracji, która faktycznie ma za zadanie zmienić naszą rzeczywistość. Pojawiło się wyzwanie, jakim jest epidemia koronawirusa. Jest dla nas naturalne, że do walki z nim musimy stanąć, wykorzystując potencjał naukowy i technologiczny – a taki oferują startupy. Musieliśmy też działać szybko, a to specjalność młodych firm. Jednak ten projekt nie mógłby się udać, gdyby zabrakło doświadczenia, a to oferujemy razem z naszymi partnerami, firmą Ericsson i Indigo Nails – tłumaczy Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE.

Z kolei Magdalena Malaczyńska, współzałożycielka marki Indigo wskazuje: – W Indigo Nails stawiamy na zaangażowanie, proaktywność i niestandardowe myślenie, i takie wartości cenimy również u innych przedsiębiorców, niezależnie od fazy rozwoju ich firm. Dlatego zawsze chętnie włączamy się we wspieranie takich inicjatyw jak Spark: Change The Future, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza w tak istotnym i dotykającym nas wszystkich temacie, jakim jest szerząca się pandemia.

– Zaangażowaliśmy się w projekt z dużymi oczekiwaniami na ciekawe i tak potrzebne społecznie rozwiązania. Rezultat przeszedł oczekiwania. Pomysłowość młodych twórców jest ogromna. Synergia wiedzy eksperckiej Ericsson i twórcze zaangażowanie polskich startupów wspomoże ratowanie życia, odciąży system opieki zdrowotnej i realnie wesprze przeciwdziałanie skutkom gospodarczym oraz społecznym pandemii – mówi Marcin Sugak, dyrektor d/s rozwoju w firmie Ericsson.

Zgłosiliśmy się do Startup Spark, gdyż doświadczenia epidemiologiczne z krajów południowej Europy jednoznacznie wskazywały na potrzebę odciążenia systemu opieki zdrowotnej w szczycie zachorowań. Zgromadzone w Sparku wiedza, kontakty i doświadczenie dawały nadzieję na szybkie uruchomienie systemu, co jest szczególnie ważne w obecnych czasach – podkreśla z kolei Mateusz Siwak ze startupu Exal Bone.

Z kolei Jacek Bukowicki z PARP podsumowuje: – Dużym pozytywnym zaskoczeniem była liczba zgłoszeń – aż 140 pomysłów na rozwiązania wspierające walkę z COVID-19 i łagodzące jej skutki społeczno-ekonomiczne. Jeszcze większym zaskoczeniem była dla mnie jakość i innowacyjność wielu z tych pomysłów. Cieszę się bardzo, że wśród zwycięskich projektów dominują rozwiązania wspierające medyków oraz seniorów – najbardziej narażone grupy zawodowe i społeczne! Jednocześnie nie zabrakło projektu edukacyjnego czy społecznego do walki z fake newsami.

Łódzka SSE współpracuje z biznesem

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna razem z partnerami biznesowymi (Ericsson i Indigo Nails) uruchomiła specjalny nabór w akceleratorze Startup Spark dla startupów, które zaproponują technologie mające ograniczać epidemię COVID-19. Do konkursu zgłosiło się 140 firm. Spośród nich wybrano 10 startupów, którym ŁSSE przekaże blisko 1,5 mln zł  na stworzenie i rozwój innowacji niwelujących społeczne, gospodarcze i zdrowotne skutki COVID-19.

Wśród startupowych pomysłów znalazł się między innymi: MEDIbot, czyli robot, który ma częściowo przejąć opiekę nad chorymi na COVID-19. Mógłby wykonać obchód lekarski, przeprowadzić wywiad z chorymi, a także dostarczyć im lekarstwa czy posiłki. Dodatkowo będzie wyposażony w kamerę termowizyjną, pulsoksymetr, stetoskop cyfrowy i ciśnieniomierz, aby zdalnie zmierzyć najważniejsze parametry życiowe.

Razem z ŁSSE i Ericssonem startup Lyncas rozwinie produkt „FeaverWall”, czyli system inteligentnej detekcji zagrożeń epidemiologicznych bazujący na termowizji i sieciach neuronowych. Będzie sprawdzał, czy wśród pasażerów, np. linii lotniczych jest ryzyko rozprzestrzenienia się potencjalnych patogenów i informował o potrzebie wdrożenia procedur bezpieczeństwa.

Łódzki startup Exal Bone opracował natomiast system telemedyczny Covitcher. W prosty sposób zapewnia on monitorowanie na odległość stanu zdrowia pacjentów z COVID-19 będących w izolacji. Regularnie mierzy parametry życiowe pacjenta i powiadamia lekarza w przypadku pogorszenia się jego stanu.

Partnerem rundy specjalnej ŁSSE dla startupów jest Gov Tech Polska, który na co dzień zajmuje się poszukiwaniem startupowych odpowiedzi na społeczne wyzwania. Dzięki wspólnym działaniom strefy i GoV Tech Polska do programu trafiło wiele ciekawych pomysłów, np. startup Working Theory, który zajmuje się kwestią fake newsów. Stworzył on urządzenie do oceny wiarygodności informacji dotyczących epidemii koronawirusa w Internecie.

Z kolei Box and Care – to zestawy produktów dla seniorów dobieranych zgodnie z ich potrzebami i stanem zdrowia oraz dostarczanych pod drzwi. System opiera się na subskrypcji i personalizacji, tak, by paczka była jak najlepiej przygotowana dla konkretnej osoby.

Specjalne Strefy Ekonomiczne na rzecz walki z COVID-19

Działalność Łódzkiej SSE oraz innych stref pokazuje, w jaki sposób w dobie pandemii koronawirusa, można aktywnie poszukiwać rozwiązań, których celem jest ochrona polskiej gospodarki i wsparcie dla naszych przedsiębiorstw. Poniżej prezentujemy przykłady takich działań w niektórych strefach.

·        Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

o        Działania informacyjne dotyczącą możliwości skorzystania z pomocy, jaką oferuje rządowa. tarcza antykryzysowa. W tym zakresie prowadzimy akcję informacyjną m.in. za pomocą webinariów, podczas których omawiane są zasady przyznawania i funkcjonowania poszczególnych mechanizmów pomocowych.

o        Spółka angażuje się również w akcję „lokalni solidarni”, mającą na celu wsparcie oraz zgrupowanie przedsiębiorców z regionu, w tym również w wymianie doświadczeń, sposobów i innowacyjnych pomysłów w zakresie walki z koronawirusem.

·        Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

o        Przekazywanie zainteresowanym podmiotom informacji w celu koordynacji produkcji dóbr potrzebnych do zwalczania epidemii m.in. w zakresie wykorzystania drukarek 3D oraz produkcji środków biobójczych i przedmiotów ochrony osobistej.

·        Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna MP S.A.

o        Wspieranie firm deklarujących produkcję związaną z artykułami służącymi walce z koronawirusem.

o        Wymiana informacji pomiędzy firmami zainteresowanymi przestawieniem lub nową produkcją związaną z COVID-19.

o        Współpraca z JST dotycząca łagodzenia spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa na terenie gminy i powiatu.

·        Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

o        Bieżąca analiza możliwości produkcyjnych przedsiębiorców funkcjonujących w obszarze zarządzanym przez Spółkę w kontekście możliwości dywersyfikacji produkcji na rzecz wyrobów takich, jak: maseczki i kombinezony ochronne, przyłbice, dozowniki do płynów odkażających, płyny odkażające i dezynfekujące.

o        Działania wspierające przedsiębiorców w zakresie kojarzenia firm mogących ze sobą współpracować w procesie dostaw surowców i komponentów.

o        Przykłady firm, które uruchomiły produkcję środków ochrony indywidualnej:

– Firma Michelin Polska SA podjęła się produkcji (na własne potrzeby) płynów odkażających i maseczek ochronnych.

– Firma Dramiński SA produkująca ultrasonografy dla zwierząt zadeklarowała przestawienie produkcji na ultrasonografy do badania płuc.

– Firma EUROPROFIL sp. z o.o. (producent rur kanalizacyjnych i regranulatu) , by zapewnić ciągłość zatrudnienia zdecydował się na zakup maszyn do produkcji maseczek ochronnych. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na pierwszą połowę maja (po uzyskaniu atestów).

– Firma PUR sp. z o.o. (producent tapicerki do mebli|) w ramach wykorzystania mocy produkcyjnych szyje maseczki ochronne i dystrybuuje je bezpłatnie w porozumieniu z Burmistrzem Nidzicy.

·        Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

o        W zarządzanym przez Spółkę Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, udostępniono powierzchnie technologiczne między innymi dla Laboratorium INVICTA, które z początkiem kwietnia otrzymało akceptację Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie testów Genetycznych wykrywających koronawirusa. Laboratorium dysponuje m.in. robotami przygotowującymi próbki do diagnostyki rtPCR i wysokoprzepustowym automatem do izolacji DNA oraz kilkom urządzeniami do diagnostyki genetycznej. Dzięki tym działaniom zwiększy się liczba wykonywanych badań, a co za tym idzie wykrywalność zakażeń.

o        Spółka  udostępniła powierzchnie nowoczesnej firmie biotechnologicznej Blirt S.A., której zaangażowanie w walkę z wirusem ma wymiar ogólnoświatowy. Firma Blirt, dzięki swoim doskonałym relacjom z producentami, była pierwszym dystrybutorem na rynek polski, dopuszczonego w standardzie CE-IVD i obecnie jednego z dwóch rekomendowanych na czas pandemii przez WHO testu firmy Primer Design z Wielkiej Brytanii.

o        Spółka przeprowadziła akcję #wolnezasoby, dzięki której zbierała informacje o zasobach, które mogą być przekazane przez przedsiębiorstwa do walki z wirusem. Do akcji zgłosiła się między innymi firma BIBUS MENOS, będąca inwestorem PSSE. Firma wytwarza przyłbice ochronne, wykorzystywane przez służby medyczne. Cały proces opiera się głównie na druku 3D – ramki prototypowane są w technologii SLS z materiału PA2200 firmy EOS, który może być wykorzystywany do produkcji wyrobów dla branży medycznej z uwagi na posiadany certyfikat biokompatybilności (zgodnie z EN ISO 10993-1 i USP/level VI/121 °C). Wydruki mogą być sterylizowane i nie powodują uczuleń.

o        Spółka prowadzi webinaria dla przedsiębiorców dotyczące między innymi tarczy antykryzysowej, pomocy publicznej, robotyzacji RPA i jej wypływu na biznes w czasach pandemii.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *