CEMEX Polska wspiera szkoły w zdalnej edukacji w trakcie pandemii koronawirusa


CEMEX w Polsce realizuje projekt „Wirtualna Klasa CEMEX”, którego celem jest wsparcie zdalnych metod nauczania w szkołach zlokalizowanych w okolicach zakładów CEMEX. To odpowiedź firmy na wyzwania edukacyjne, które pojawiły się w obliczu trwającej pandemii COVID-19. Do tej pory, w ramach projektu, w który zaangażowani są również wolontariusze CEMEX, zorganizowano wirtualne klasy dla prawie 2000 uczniów oraz 291 nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich w ośmiu lokalizacjach.

 

Celem realizowanego projektu jest stworzenie środowiska zdalnej nauki w aplikacji Microsoft Teams dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli w szkołach objętych projektem. Prace projektowe, realizowane przez eksperta-informatyka oraz kilkunastu wolontariuszy CEMEX Polska, obejmują m.in. konfigurację konta szkoły w aplikacji Office 365 Teams, konfigurację kont nauczycieli oraz uczniów, założenie loginów oraz haseł dla wszystkich nauczycieli oraz uczniów, przeszkolenie nauczycieli z obsługi narzędzia, przygotowanie instrukcji obsługi dla uczniów, przeprowadzenie lekcji testowych oraz nagranie filmików instruktażowych dla uczniów i nauczycieli o tym, jak obsługiwać narzędzie. Po wdrożeniu aplikacji, szkoły mogą również liczyć na wsparcie techniczne dotyczące użytkowania narzędzia.

CEMEX rozpoczął realizację projektu na początku marca br. i realizuje go w miejscowościach, w których prowadzi działalność biznesową. Do tej pory, wsparciem informatycznym w formie interaktywnych warsztatów zostało objętych siedem szkół podstawowych i jedna szkoła średnia, w tym trzy szkoły w sąsiedztwie Cementowni CEMEX w Rudnikach: Szkoła Podstawowa w Koninie, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie. W sumie, wsparciem zostało objętych 701 uczniów oraz 113 nauczycieli w okolicy Cementowni Rudniki. Ponadto, warsztaty zostały zorganizowane również w okolicy kopalni kruszyw CEMEX w Jaroszowcu i Bierawie oraz Cementowni CEMEX w Chełmie.

Projekt CEMEX jest alternatywą dla nauczania stacjonarnego w okresie przejściowym pandemii koronawirusa, jednak wolontariusze CEMEX mają nadzieję, że wypracowane rozwiązania umożliwią wykorzystanie tego narzędzia do koordynacji współpracy między uczniami a nauczycielami w zakresie chociażby prac domowych, także poza okresem przejściowym.

– W tym trudnym czasie walki z koronawirusem, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zmagają się z wieloma problemami edukacyjnymi. Jednak dzięki wsparciu CEMEX Polska, nasza nauka stała się łatwiejsza, a przekazywany materiał edukacyjny lepiej przyswajalny. W imieniu dyrekcji, uczniów i rodziców składamy serdeczne podziękowania dla CEMEX za przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu procesu zdalnej edukacji za pomocą platformy Microsoft Teams i niezbędną pomoc informatyczną – powiedział dr Adam Jaruga, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie.

CEMEX organizuje wolontariat pracowniczy od 2011 roku w ramach działalności Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”. Projekt „Wirtualna Klasa CEMEX” to nowa inicjatywa, która spotkała się z bardzo pozytywną reakcją pracowników firmy, co zaowocowało zaangażowaniem wielu z nich w inicjatywę w charakterze wolontariuszy. W ramach projektu, mogą oni wykorzystać swoje kompetencje cyfrowe w służbie społecznościom lokalnym w obliczu wyzwań edukacyjnych związanych z pandemią koronawirusa. Co ważne, dzięki nowej platformie wolontariackiej, wolontariusze mogą angażować się w sposób bezpieczny, bez wychodzenia z domu, stosując się do obowiązujących zasad dystansowania fizycznego. CEMEX opracowuje kontynuację projektu w kolejnych lokalizacjach, w których znajdują się zakłady produkujące beton oraz kopalnie kruszyw, aby włączyć do programu wolontariatu kompetencyjnego kolejne szkoły.

MS Teams to usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej: połączenia wideo, wymiany plików, sprawdzania obecności, wysyłania komunikatów do uczestników, przydzielanie zadań, itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code