Nowa normalność – bezpieczne zakupy w centrach handlowych


Od 4 maja br. otwieramy, galerie i centra handlowe. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne dla poszczególnych branż.  Ich celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem  www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe ;

 

 

Po weekendzie majowym  będziemy powoli wracać do tzw. nowej normalności. Mają nam w tym pomóc wytyczne, które zostały przygotowane dla odmrażanych  sektorów polskiej gospodarki. Dotyczą one również funkcjonowanie obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m kw. (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych nieprowadzących przeważającej  działalności spożywczej).

Nowe zasady funkcjonowania galerii i centrów handlowych

Na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działalność gospodarczą mogą  prowadzić wszystkie sklepy z wyłączeniem:
– Stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin);
– Stref gier;
– Kin;
– Wysp handlowych, w tym także gastronomicznych.

Sugerujemy organizację stanowisk pracy w sklepach z zachowaniem 2-metrowej odległości między pracownikami i klientami galerii.

Rekomendujemy organizację pracy pracowników z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Spotkania powinny być prowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  między osobami (minimum 2 m). W miarę możliwości lepiej wybierać kontakt telefoniczny i/lub mailowy.

Klienci powinni też mieć możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie znajdującym się na terenie obiektu handlowego lub w punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu.  ewentualnie ustawienie automatów do zakupu maseczek.

Właściciele sklepów znajdujących się na terenie galerii lub centrów handlowych są zobligowani do  zainstalowania możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich  wejściach (również do placówek wewnątrz), a także w toaletach i przy kasach.

 

Natomiast klienci mają obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych (lub rękawiczek foliowych) zapewnionych przez operatora danego sklepu.

 

Strefa gastronomiczna

 

Na ternie  wielkopowierzchniowych obiektów handlowych należy stworzyć wydzielone strefy gastronomicznej z widoczną, fizyczną barierą oddzielającą. W każdej strefie na jedną osobę powinno przypadać min. 15 m kw.

 

Osobami stojące w kolejce powinny stać w 2-metrowych odstępach. W utrzymaniu odpowiedniego dystansu powinny im pomóc umieszczone w widocznych miejscach wskazówki (naklejki na podłodze lub stojące znaki).

 

Od 4 maja, czyli od momentu otwarcia galerii i centrów handlowych w ramach odmrażania gospodarki, w strefie gastronomicznej będzie można kupować żywność wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, czyli na terenie galerii, ani na ulicy.

 

Infrastruktura współtowarzysząca

 

Klienci są zobligowani do parkowania na co drugim miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości o zachowanie dystansu przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów.

 

Z codziennego użytku pozostają wyłączone wszelkiego rodzaju fontanny, place zabaw i kąciki zabaw. Nie wolno również korzystać z szatni, przechowalni ubrań i przedmiotów.

 

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *