Konferencja w sprawie ochrony powietrza


– Ochrona środowiska, czystego powietrza to priorytety województwa śląskiego – powiedział Marszałek Jakub Chełstowski, otwierając 29 kwietnia 2019 roku konferencję dla samorządowców naszego województwa poświęconą kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

W trakcie spotkania poinformowano o możliwości uzyskania dofinansowania na likwidację niskiej emisji. Niedawno 3 nowe konkursy na projekty antysmogowe ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie będzie można otrzymać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) na przedsięwzięcia, które przyczynią się do kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowania w 3 konkursach wynosi 270 mln zł! Do 27 maja br., samorządy spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, spółki ciepłownicze mogą składać wnioski na dofinansowanie głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz rozbudowę sieci ciepłowniczych i budowę źródeł ciepła wysokosprawnej kogeneracji. – Dzięki działaniom Komitetu Sterującego Programu dla Śląska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju rozszerzono katalog beneficjentów programu POIŚ 2014-2020 o jednostki samorządu terytorialnego, które pierwszy raz będą mogły uzyskać dofinansowanie na działania związane z termomodernizacją budynków komunalnych. Do tej pory samorządy były pozbawione takiej możliwości wsparcia – powiedział Tomasz Bednarek Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach
POiŚ to jednak nie jedyny instrument w walce z niska emisją. Od września ubiegłego roku WFOŚIGW w Katowicach realizuje program „Czyste Powietrze”, w ramach którego osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizacje swoich domów. Program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na terenie Województwa Śląskiego złożono już ponad 6000 wniosków na łączną kwotę dofinansowanie przekraczającą już 100 mln zł.
Warto zauważyć że niedługo pojawi się kolejny instrument w walce o czyste powietrze. 29 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca działań rządowego zespołu wdrażającego program Energia Plus w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
– Ekopożyczki to kolejna propozycja zwiększająca ilość gospodarstw domowych korzystających z możliwości zainstalowania własnej elektrowni słonecznej. Jest to kierunek wspierany w przygotowanym przez Ministerstwo Energii dokumencie strategicznym Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku – mówi Grzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Za www.wfosigw.katowice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code