JEDNI Z NIELICZNYCH


Zespół folklorystyczny “Kamienica”

Kamienica Polska, wieś gminna przy trasie szybkiego ruchu, rozciąga się wzdłuż lewego dopływu Warty – Kamieniczki. Wieś o metryce średniowiecznej drugie narodziny odbyła w XIX wieku, kiedy to koloniści z monarchii austro-węgierskiej dokonali kolonizacji rozparcelowanego folwarku. Mieszkańcy wykazywali się zawsze dużą aktywnością. W XIX wieku powołali szkołę elementarną oraz wznieśli kościół parafialny. Zawsze istniała tu tradycja pewnej odrębności od okolicznych miejscowości. W 1970 r. działacz społeczny Tadeusz Sędziwy, pod patronatem Spółdzielni Pracy Tkaczy i Dziewiarzy (działającej tu od 1947 roku), założył zespół ludowy złożony z kapeli i dwunastoosobowego zespołu żeńskiego. Celem było zachowanie tradycji, co wyraziła pieśń powitalna w repertuarze zespołu:
Człowiek dotarł do księżyca
bada galaktyki,
Inne dziś są modne rytmy
tańca i muzyki.
My, choć postęp nam nie obcy
przy zasadzie trwamy,
że tradycja nie zginęła –
póki my śpiewamy.
Od początku istnienia zespół zaczął odnosić sukcesy. Spółdzielnia Pracy zabezpieczała potrzeby finansowe zespołu, wyposażając go w stroje ludowe oraz opłacając instruktorów. W pierwszym okresie zespół był prowadzony kolejno przez: Marię Sędziwą, Alojzego Kubickiego, Edwarda Gajdę, a konsultantem był Edward Mąkosza. Początkowo zespół ten uczestniczył w imprezach lokalnych, następnie wyjeżdżał na przeglądy i festiwale rejonowe i wojewódzkie. Dokonał również nagrania radiowego, transmitowanego 1 grudnia 1974 r. w cyklu “Wędrówki muzyczne po kraju”.
Po śmierci T. Sędziwego i przejściu pod patronat Gminnego Ośrodka Kultury nastąpiło zakłócenie w pracy zespołu. Pozbawiony kapeli, pod kierunkiem Ryszarda Strojca zespół od 1983 r. podjął nowe działania. W 1984 r. akompaniatorem został Grzegorz Ciejpa. Zespół na przeglądzie rejonowym w Myszkowie zajął I miejsce. Wkrótce miejsce R. Strojca zajął G. Ciejpa.
G. Ciejpa odbudował kapelę, w 1986 r. powołał grupę baletową, która uczestniczyła w występach zespołu w audycji telewizyjnej z okazji “Dnia Matki”. Następnie zespół zakwalifikował się do przeglądu krajowego w Kielcach, który wskutek zmian polityczno-gospodarczych w kraju nie odbył się.
Od 1990 r. zespół podjął akcję gromadzenia funduszy na zakup własnego autobusu. Zakupiony autobus począł zarabiać na przewożeniu dzieci do szkół oraz pracowników do ZBM w Osinach. Choreografem zespołu został Jan Kubica, a od połowy 1990 roku małżeństwo Jana i Zofii Czechlewskich z Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk”. Zespół koncertował na licznych imprezach prestiżowych w regionie częstochowskim, a także na występach w Austrii, Czechach, Danii, Grecji, Hiszpanii i w Niemczech. Poza tym zaspół prowadził działalność gospodarczą – kawiarnia, piwiarnia i usługi przewozowe.
Pod koniec lat 90-tych minionego stulecia zespół uczestniczył w nagraniu programu “Na ludową nutę”. Zaprezentował program nawiązujący do tradycji tkackich w Kamienicy Polskiej. Następnie brał udział w Krajowym Konkursie Kultury w Częstochowie (21 kwietnia 1997). Obecny wówczas Minister Kultury i Sztuki Z. Potkański uhonorował zespół nagrodą pieniężną w wysokości 6 tysięcy zł.
W końcu lipca 1997 roku zespół gościł w Grecji prezentując folklor polski. W następnym roku “Kamienica” gościła w Hiszpanii. W V Festiwalu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych, jaki odbył się w Częstochowie, zajęła I miejsce w kategorii Zespołów Pieśni i Tańca. Zespół Folklorystyczny “Kamienica” jest jednym z nielicznych działających w regionie częstochowskim, które udatnie prezentują lokalny folklor (kulturę ludową). W swoim programie zaprezentował pełnospektaklowe widowisko pt. “Wesele częstochowskie”. Swoimi występami uświetniła wiele imprez organizowanych w Częstochowie, w tym ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, Dni Częstochowy oraz imprezy okolicznościowe.

BOGDAN SNOCH

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *