Jaki był, jaki będzie


Klemens Podlejski, burmistrz Miasta i Gminy Żarki

Rok 2005 był rokiem dobrym pod względem inwestycji. Od kwietnia uczniowie szkoły podstawowej w Żarkach mają zajęcia wychowania fizycznego w gruntownie odnowionej sali gimnastycznej z zapleczem. Od września gimnazjaliści korzystają z nowej hali sportowej przy ulicy Ofiar Katynia. Udało nam się zrealizować inwestycje na drogach. Wykonano nowe nawierzchnie na ulicach Norwida, Orzeszkowej, Sienkiewicza i Długiej w Żarkach oraz poprawiono drogę z Jaroszowa do Przybynowa. Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał chodniki i drogę rowerową nieopodal miejskiego targowiska. Kolejnym osiągnięciem jest fakt, iż w 2005 roku nie dołożyliśmy nic do Zakładu Usług Komunalnych, pod który podlegają wodociągi i kanalizacja. Dziś zakład utrzymuje się sam. To efekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Oszczędzamy na tym, że trzy lata temu zdecydowaliśmy się na modernizację wodociągu jak i oświetlenia ulicznego, za które płacimy z miejskiej kasy. W 2005 roku jednostki OSP w Żarkach i Ostrowie otrzymały samochody. Mamy nową pracownię komputerową w gimnazjum w Żarkach oraz komputery w miejskiej bibliotece, przyznane w ramach konkursów. Cieszy mnie fakt wprowadzenia nowych produktów turystycznych: Kupieckiego Sąsieku, Szlaku Kultury Żydowskiej, Szlaku Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, otrzymania grantu na założenie Szkoły Rycerskiej Gladius w Żarkach. Zadowolenia dostarczył także Certyfikat Częstochowskiej Organizacji Turystycznej dla chleba tatarczucha, wypiekanego przez mieszkankę Żarek Jadwigę Pleśniowską.
Koniec roku obfitował w dobre wiadomości i wyznaczył kierunek działania na rok 2006.
Mamy pieniądze na pierwszy etap modernizacji miejskiego targowiska, otrzymaliśmy dotację na modernizację terenu sportowo-rekreacyjnego w Żarkach przy ulicy Steinkellera. W 2005 roku złożyliśmy jeszcze trzy inne projekty. Jeden zakłada odnowienie Starego Rynku w Żarkach, a drugi rewitalizację Starego Rynku i Miejskiego Domu Kultury, trzeci to budowa IV etapu kanalizacji, m.in., dla Wysokiej Lelowskiej. W tym roku będziemy kontynuować prace związane z budową świetlicy wiejskiej w Suliszowicach, modernizować ulicę Kościelną w Jaworzniku. Będziemy się starać o umorzenie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.
Not.

ANNA WOJTYSIAK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *