Częstochowianin Artur Warzocha pierwszym wicewojewodą śląskim


Artur Warzocha, wiceprzewodniczący częstochowskiej Rady Miasta, został powołany na stanowisko I wicewojewody śląskiego. Premier Kazimierz Marcinkiewicz nominację, na wniosek wojewody Tomasza Pietrzykowskiego, podpisał 14. stycznia.

Artur Warzocha ma 36 lat. Ukończył Wydział Pedagogiczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz studia podyplomowe w zakresie finansów i ekonomiczno-prawnych stosunków europejskich w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. W latach 1997-98 był rzecznikiem prasowym wojewody częstochowskiego Szymona Giżyńskiego, w 1999-2000 doradcą politycznym szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w 2001-2002 zastępcą dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. W 2002 roku został radnym miasta Częstochowy, w 2005 roku został wiceprzewodniczącym RM. Ostatnio zawodowo związany był z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, gdzie pełnił funkcję szefa działu marketingu. Przez kilka ostatnich lat pisał felietony do “Gazety Częstochowskiej”. Jego żona Anna jest nauczycielką, pracuje w Szkole Podstawowej nr 20, córka Maria ma pięć lat.
A. Warzocha najchętniej czyta literaturę klasyczną, publicystykę społeczną i polityczną. Słucha Bacha i Chopina, a wolny czas spędza czynnie na wycieczkach pieszych i rowerowych.

Artur Warzocha, I wicewojewoda śląski dla “Gazety Częstochowskiej”:

– 16. stycznia, w poniedziałek rano Pan Tomasz Pietrzykowski, wojewoda śląski, wręczył mi nominację na funkcję I wicewojewody śląskiego, podpisaną przez Pana Kazimierza Marcinkiewicza, Prezesa Rady Ministrów. Pierwszy dzień pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim pokazał od razu ile obowiązków ma wicewojewoda. Już po godzinie na moim biurku pojawiły się pierwsze sprawy do rozpatrzenia. Tego samego dnia wziąłem udział w naradzie dyrektorów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w pierwszej części sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.
Podczas spotkania z Panem Wojewodą ustaliliśmy podział kompetencji. Z tych ustaleń wynika, że będę sprawował nadzór nad pracą wydziałów: Finansowego i Budżetu, Polityki Społecznej, a także Środowiska i Rolnictwa. Mam również koordynować pracę Oddziałów Zamiejscowych Urzędu w Bielsku-Białej i Częstochowie. Zależy nam, by oddziały miały większe kompetencje, by więcej spraw mieszkańców Częstochowy, było rozpatrywanych w Częstochowie. Z tego m.in. powodu będę raz w tygodniu pracował w Częstochowie, a nie w Katowicach. W tym dniu zamierzam też spotykać się w ramach skarg i interwencji z mieszkańcami Częstochowy i okolic.
Na bieżąco spotykam się z kierownictwem Urzędu, dyrektorami wydziałów i parlamentarzystami z województwa śląskiego. Odbieram także wiele gratulacji, za które również tą drogą chciałbym serdecznie podziękować.
Mam nadzieję, że nie zawiodę zaufania Pana Premiera Kazimierza Marcinkiewicza, Pana Wojewody Tomasza Pietrzykowskiego, jak również wszystkich, którzy pokładają nadzieję w tym, że dzięki mojej pracy Częstochowa i nasz region znajdą na mapie województwa śląskiego właściwą pozycję. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Mieszkańców Częstochowy i Czytelników “Gazety Częstochowskiej”.

R

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *