Częstochowskie SM ukarane przez UOKiK


Częstochowskie spółdzielnie Hutnik i Metalurg ograniczyły konkurencję odmawiając jednemu z przedsiębiorców prawa do świadczenia usług dostępu do Internetu w swoich budynkach. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że obie jednostki nadużyły pozycji dominującej, nakazała zmianę praktyki i nałożyła na nie kary – 33.282 zł na Metalurg i 122.620 zł na RSM Hutnik.

Postępowania w tych sprawach zostały wszczęte na podstawie zawiadomień skierowanych przez przedsiębiorcę, któremu odmówiono możliwości świadczenia usług – spółkę Skynet-Premex.
Metalurg nie wyraził zgody na zainstalowanie urządzeń przedsiębiorcy, które umożliwiłyby oferowanie mieszkańcom usług dostępu do Internetu. Spółdzielnia postawiała operatorowi szereg kosztownych i trudnych do spełnienia warunków, które w rzeczywistości miały zniechęcić spółkę do wchodzenia na ten rynek. Odmowa umożliwiła spółdzielni pozyskanie dodatkowych abonentów na rynku świadczenia usług dostępu do Internetu oraz świadczenie tych usług bez konieczności konkurowania z nowym operatorem.
Podobne przeszkody Skynet-Premex napotkał podczas ubiegania się o montaż instalacji w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik. Spółdzielnia nie wyraziła zgody na wejście nowego operatora. Istniejąca sieć multimedialna dzierżawiona jest jednemu dostawcy Internetu. Spółdzielnia zobowiązała się wobec tego przedsiębiorcy, że nie wyrazi zgody na budowę instalacji przez innego przedsiębiorcę. Taka praktyka zapewniła Hutnikowi uzyskiwanie korzyści finansowych z tytułu dzierżawy sieci, a operatorowi telekomunikacyjnemu określoną liczbę abonentów.
Takie działania obu spółdzielni doprowadziły do sytuacji, w której mieszkańcy budynków, dokonując wyboru dostawcy Internetu, nie mogli skorzystać z wszystkich ofert dostępnych na rynku. Mieszkańcy mogli korzystać jedynie z oferty operatorów już tam działających, w tym obu spółdzielni, które również świadczą tego rodzaju usługi bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora dzierżawiącego sieć telekomunikacyjną. Zdaniem Urzędu takie działanie ograniczyło konkurencję. Sytuacja taka mogła skutkować także pogorszeniem jakości świadczonych przez lokalnych przedsiębiorców usług oraz pogorszeniem atrakcyjności ich ofert.
Decyzje nie są ostateczne. Spółdzielnie złożyły od tych decyzji odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *