43. SESJA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO


Centrum w Koniecpolu zdaje egzamin
Sesja 29 września br. jak zwykle przeszła bezkolizyjnie. Jednym z punktów była ponad godzinna relacja dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Andrzeja Perlińskiego na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie częstochowskim.

Jak zapewniał radnych dobrze spisuje się Gminne Centrum Informacji w Koniecpolu, w 2008 roku przekształcone z funkcjonującego tam Powiatowego Urzędu Pracy. Dzisiaj swoim zasięgiem obejmuje również Dąbrowę Zieloną, Przyrów i Lelów. Według informacji dyrektora Perlińskiego do tych gmin, po reorganizacji Centrum trafia więcej pieniędzy, a sprawy załatwiane są szybciej. Do 1 listopada br. punkty informacyjne PUP zaczną działać w trzech gminach naszego powiatu: w Janowie, Mykanowie i Konopiskach. Obok listy sukcesów dyrektor Perliński wspomniał o wzrastającym w powiecie bezrobociu.

Dotacja na konserwację
Radni oprócz zmian w budżecie radni zaakceptowali m.in. udzielenie przez powiat dotacji dla Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie (gm. Mstów). Kwota 20 tys. zł zostanie przeznaczona na prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole poklasztornym, który jest wpisany do rejestru zabytków. Uchwałę radni poparli jednomyślnie.

Z myślą o niepełnosprawnych
Radni wyrazili zgodę na powołanie nowego stanowiska w starostwie – Powiatowego Rzecznika ds. Niepełnosprawnych. Planuje się też wybudowanie windy w budynku starostwa, by dostosować urząd do potrzeb osób niepełnosprawnych.
UG

ug

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *