Ambasador Francji w Częstochowie


W niedzielę, 5 lutego 2017 roku, w Częstochowie gościł Jego Ekscelencja Pierre Levy Ambasador – Minister Pełnomocny Republiki Francji w Rzeczypospolitej Polskiej, Kawaler Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi. Przybył do naszego miasta na zaproszenie dr. Ryszarda Majera, wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP.

W czasie wizyty Jego Ekscelencja Pierre Levy oraz towarzyszący mu Konsul Generalny Francji w Polsce Frédéric de Touchet odwiedzili Sanktuarium Jasnogórskie, gdzie spotkali się z przeorem o. Marianem Waligórą i podprzeorem o. Janem Poteralskim. Goście uczestniczyli we Mszy Świętej w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej; potem zwiedzili bibliotekę jasnogórską. Ważnym akcentem wizyty było złożenie kwiatów na grobie Rodziny Reszków w Boronowie pod Częstochową – Edward, Jan i Józefiny Reszkowie to najsłynniejsze w historii opery śpiewające rodzeństwo, które wprowadziło na przełomie XIX i XX w. polską wokalistykę do światowej kultury, odnosząc artystyczne tryumfy na najsłynniejszych scenach operowych. Śpiewali w mediolańskiej La Scali, Operze Paryskiej, Królewskiej Operze Covent Garden w Londynie i nowojorskiej Metropolitan Opera. Nigdy nie wypierali się swojej narodowości, z Polską związani sercem i sentymentem.
Pan Ambasador spotkał się także w częstochowskim środowiskiem gospodarczym. Okolicznościowy koktajl dyplomatyczno-gospodarczy w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II zaaranżowała Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie. Szefowie Izby: prezes Andrzej Broniewski i prezydent Tadeusz Szymanek, nie kryli nadziei wiążących z wizytą ambasadora Pierre’a Levy.
– Częstochowa ma duży potencjał, liczymy że spotkanie to zaowocuje dobrymi kontaktami gospodarczymi, że uda się zawiązać dobre relacje pomiędzy przedsiębiorcami częstochowskimi i francuskimi. Podczas wydarzenia wyświetliliśmy film z przebiegu Jurajskiego Produktu roku 2016, pokazujący możliwości gospodarcze regionu częstochowskiego – mówił Andrzej Broniewski.
Senator Ryszard Majer, spirytus movens przedsięwzięcia, podkreślił, że wizyta łączy w sobie prezentację potencjału kulturowego duchowego i gospodarczego naszego miasta i naszego regionu. – Pokazujemy, że Ziemia Częstochowska jest ważnym miejscem na mapie naszego kraju, że można tu robić dobre interesy. Ale przecież Częstochowa jest stolicą duchową Polski, sercem naszego kraju, i to zauważył także Pan Ambasador, co oznacza, że szanuje naszą kulturę i tradycję. Otwieramy się szeroko z naszym kapitałem inwestycyjnym, naukowym, jaki reprezentują nasze uczelnie. Zachęcamy do inwestowani w Częstochowie, abyśmy mogli wspólnie realizować przedsięwzięcia gospodarcze, które będą służyły częstochowianom. Tak też postrzegam swoją rolę w Komisji Spraw Zagranicznych Senatu. Dzięki kontaktom dyplomatycznym, mogę wspólnie z parlamentarzystami promować nasz region – zauważa senator Majer.

Na spotkaniu byli również obecni przedstawiciele władz m.in. Szymon Giżyński, poseł na Sejm RP. Poseł Giżyński witając szacownych gości nawiązał do wspólnych, historycznych przyjaźni, zapisanych na wielu kartach historii oraz w imię ideałów, przywiezionych do Polski przez ambasadora Pierre’a Levy. – Reprezentuje Pan ziemię, która wydała wielkich twórców, architektów powojennej Europy, jak Jean Monnet czy Robert Schuman, którzy stworzyli paradygmat, będący do dzisiaj wzorcem, który powinniśmy naśladować i do którego powinniśmy dążyć. W Częstochowie mamy szczególną sposobność, żeby te ideały, odnoszące się wprost do cywilizacji chrześcijańskiej rozumieć dosłownie i praktycznie. Jesteśmy bowiem obdarzeni niezwykłym charyzmatem Częstochowy jako duchowej stolicy Polski, stanowiącym ważny element w obszarze naszej tradycji i tożsamości narodowej. Chcę tez wspomnieć o fakcie, który w historii gospodarczej Polski jest zapisany chwalebnie i który przez swą rangę też musiał dotrzeć do najdalszych zakątków świata, wraz do kolonii francuskich, które w 1909 roku były częścią państwa francuskiego. Mówię o wielkiej wystawie rolniczo-przemysłowej w Częstochowie w 1909 roku, kiedy jeszcze lat kilka czekaliśmy na wybuch niepodległości naszej ojczyzny. Wysiłkiem społeczności lokalnych, wszystkich stanów, wszystkich świadomych obywateli, urodziła się wystawa, która z jednej strony realizowała to wszystko, co było wielkością ówczesnego stanu częstochowskiej gospodarki – przemysłu i rolnictwa, jak i również projektowała wielką, ważną, budującą się z roku na rok pozytywnie przyszłość. I tym duchu będzie przebiegać nasze spotkanie. Życzę panu Ambasadorowi jak najlepszych wrażeń z pobytu w Częstochowie i częstych do nas powrotów – podkreślił poseł Szymon Giżyński.
Ambasador Pierre Levy akcentował historyczne i gospodarcze związki Polski i Francji.
– Ekonomie naszych krajów są ściśle związane z ekonomią Unii Europejskiej i musimy wspólnie stawiać czoła tym samym problemom, aby stać się konkurencyjnym na rynku globalnym zachowując jednocześnie wymagania socjalne. Jednocześnie istnieją historyczne powiązania między Polską a Francją i mnóstwo relacji osobistych miedzy Polakami i Francuzami. Dzisiaj zależy nam na jeszcze większym rozwinięciu tych relacji, bo jako kraje, które mają dużą odpowiedzialność w Unii Europejskiej musi działać razem, aby uczynić ją jeszcze silniejszą – mówił Pierre Levy.

foto: Marcin Szpądrowski
od lewej: ambasador Pierre Levy, senator Ryszard Majer, poseł Szymon Giżyński

GAW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *