AKTYWNE POSZUKIWANIE INWESTORÓW


Na konferencji prasowej 6 lipca prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka i jego zastępcy: Jarosław Marszałek i Mirosław Soborak zdali relację z działań na rozwoju inwestycyjnego miasta, w tym z pobytu w Chinach.

Jednym z ostatnich przedsięwzięć jest umowa współpracy z PAIiIZ, który zobowiązywał się m.in. do przeszkolenia pracowników, których oddeleguje Miasto i do przekazywania naszych ofert inwestorom i partnerom zagranicznym. Pierwszym owocem tej współpracy jest misja biznesowa do Chin. 20 czerwca br., w poszukiwaniu rzetelnego inwestora z dużym kapitałem, polecieli do Chin prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, jego zastępcy Jarosław Marszałek i Mirosław Soborak oraz Paweł Szczeszek, wiceprezes częstochowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i radny SLD Zbigniew Niesmaczny. Gospodarcza podróż trwała kilka dni. Byli w Pekinie i Wewnętrznej Mongolii oraz w Szanghaju i w prowincji Siczuan. – Efektem wizyty jest przedstawienie oferty Częstochowy ponad 200 przedsiębiorstwom zainteresowanych inwestycjami w Polsce i naszym mieście – mówi prezydent Matyjaszczyk. 15 spotkań biznesowych z udziałem największych firm państwowych i prywatnych, 15.000 km po Chinach. W Tianjin spotkaliśmy się m.in, z reprezentantami koncernu Delta Science&Technology Group (trzeciego co do wielkości producenta kabli i urządzeń przesyłowych dla energetyki ) oraz kierownictwem Izby Przemysłu i Handlu a także instytucji finansowych, w tym Bank of China . Odwiedziliśmy Huhot i Ordos, w prowincji Mongolii Wewnętrznej, gdzie rozmawialiśmy z prywatnymi przedsiębiorcami notowanymi na liście 500 największych chińskich firm, przedstawicielami kierownictwa administracyjnego miast oraz kierownictwami Miejskich Komisji Handlu i Współpracy Międzynarodowej. Uczestniczyliśmy w spotkaniu w SAIETC (Shanghai Association Of International Economic &Technological Cooperation), Shanghai Municipal Commission of Commerce, gdzie w seminarium B2B uczestniczyło blisko 50 firm z Szanghaju zainteresowanych inwestycjami w Polsce, a w naszym mieście w szczególności. Odwiedziliśmy czołowe ośrodki przemysłowe prowincji Sichuan – Chongqing oraz Chengdu a także uczestniczyliśmy w seminariach inwestycyjnych organizowanych przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie oraz CCPIT (China Council For The Promotion Of International Trade). Przy każdej okazji jasno stawialiśmy sprawę – nam zależy na inwestycjach, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy a do miasta przyjdą inwestorzy z nowymi technologiami. Omawialiśmy i przedstawialiśmy warunki inwestowania w mieście ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia naszych interesów oraz interesów naszych mieszkańców. Zainteresowanie budziła możliwość wymiany naukowej i technicznej z naszymi częstochowskimi uczelniami oraz wymiana studentów.

Ponadto uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wypełniając tym samym zobowiązania wobec szwedzkiego koncernu IKEA, który zamierza wybudować w Częstochowie kompleks handlowy. Trwają jeszcze negocjacje z MZDiT w sprawie partycypacji kosztów budowy tzw. Korytarza północnego. Inwestor zobowiązał się do wyłożenia 18, 5 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej. Tym samym jest już zielone światło dla rozpoczęcia tej inwestycji.

– wydzierżawiono firmie Warmus Investment teren przy ul. Oleńki pod budowę czterogwiazdkowego hotelu. Wydane zostały warunki zabudowy, inwestor przygotowuje dokumenty do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Ta inwestycja to pierwszy krok dla stworzenia lepszej oferty dla turystów odwiedzających nasze miasto.

Prowadzone są rozmowy z zagranicznymi firmami z zakresu infrastruktury, w tym Strabag AG, koncernem budującym drogi na całym świecie. Negocjujemy model finansowania budowy i remontu ulic w mieście (powołanie spółki celowej lub dzierżawa spłacana w ciągu 10-15 letniej perspektywie czasowej). MZDiT jest w bezpośrednim kontakcie z firmą celem opracowania szczegółowego zakresu inwestycji i remontów w taki sposób, aby nastąpiła wyraźna poprawa stanu dróg w mieście a pierwsze efekty współpracy były zrealizowane jeszcze w tym roku.
Niemieckiej firmie S.A.B., zainteresowanej budową kompleksu rekreacyjnego w Parku Lisinieckim zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie – utworzenie spółki celowej, gdzie naszym kapitałem jest działka, którą wnieślibyśmy aportem. Partner analizuje taką formę współpracy, zapowiedział wizytę w sierpniu. Rozmawiamy także z dwoma innymi zainteresowanymi realizacją tego projektu w tym z GMF GmbH ( zarządzającą ponad 50 tego typu projektami n Niemczech i Austrii ) oraz firmą włoską.
Wprowadzamy zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i przyspieszamy pracę nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pod kątem przyszłych inwestycji, np. mieszkaniowe – ul. Wręczycka czy mieszkaniowe-rekreacyjne – Złota Góra. Naszym celem jest aby jeszcze w tym roku miasto mogło objąć planami przestrzennymi co najmniej 10 % powierzchni.
Agencja Rozwoju Regionalnego złożyła wniosek o milionową dotację na promowanie działki u zbiegu ul. Popiełuszki i Alei Najświętszej Maryi Panny (Centrum Kongresowo-Wystawiennicze ),
aktywnie poszukujemy rozwiązania dla remontu tzw. Dom Księcia (realizacja na zasadach PPP ze względu na konieczność znalezienia lokali zastępczych dla mieszkańców). W drugiej dekadzie lipca 2011 roku do naszego miasta przyjadą przedstawiciele MOTA ENGIL – portugalskiej firmy wyspecjalizowanej m.in. w projektach tzw. budownictwa socjalnego. Chcemy przy tej okazji poprawić estetykę naszego miasta a jednocześnie zdecydowanie podnieść poziom życia i warunki lokalowe dla blisko 100 rodzin zamieszkujących w Domu Księcia. Udziałem w tym projekcie zainteresowanych jest 6 kolejnych firm.

1. – do oferty promowanej przez Wydział Rozwoju Miasta wpisaliśmy także budynek przy Alei Najświętszej Maryi Panny 49. Uwzględniając prowadzony remont układu komunikacyjnego Alei, chcemy by Aleje stały się atrakcyjnym miejscem spotkań dla częstochowian i odwiedzających nasze miasto turystów i pielgrzymów.

1. – poszukujemy rozwiązania biznesowego dla kompleksu przemysłowego po upadłym ELANEX-ie w celu rewitalizacji i ożywienia tego terenu.

W drugiej dekadzie lipca spodziewamy się wizyty przedstawicieli kierownictwa Delta Science Technology Group z Tianjin w celu konkretnych rozmów na temat lokalizacji w Częstochowie ich fabryki. We wrześniu z wizyta roboczą do Częstochowy przyjedzie Dyrektor Shanghai World Expo Coordination Ivy Yu Yang, reprezentująca największą shanghajską izbę gospodarczą,

W sierpniu lub wrześniu spodziewamy się wizyty 6 wysokiej rangi przedstawicieli Prowincji Guangdong w randze Dyrektorów Generalnych odpowiednich komisji gospodarczych Rady Prowincji,

W planach są także wizyty innych delegacji. Przedstawiciele Mota Engil – Portugalia, odwiedzą nas w końcu lipca, celem szczegółowego zbadania możliwości inwestowania w Dom Księcia i ELANEX.

r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *