AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY. Ponad dwa i pół tysiąca prac


2 grudnia 2016 r. w Galerii 113 w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie miał miejsce wernisaż prac nadesłanych na ogólnopolski konkurs „Moja plastyka – Moja technika”. Konkurs zorganizował Zespół Wychowania przez Sztukę, funkcjonujący w Instytucie Sztuk Pięknych.

Z nadesłanych 2510 prac nagrodzono 15 dzieł, natomiast na wystawie zaprezentowano 152 prace, wykonane – zgodnie z ideą przedsięwzięcia, która nie narzucała formy i tematu – w różnych technikach: rysunku, grafice, fotografii, rzeźby, mieszanych i własnych. – Każda praca, która została do nas nadesłana, zasługuje na uwagę i szacunek, dlatego postanowiliśmy, że pokazane zostaną wszystkie kompozycje plastyczne. Sfotografowaliśmy wszystkie 2510 prac i umieściliśmy je w prezentacji w programie Power Point, autorstwa Filipa Świerkota – mówi jedna z głównych organizatorów przedsięwzięcia, dr Marzena Bogus, jednocześnie przewodnicząca jury. Jednocześnie podkreśliła zaangażowanie członków jury, którzy z zaangażowaniem włączyli się w logistyczną pracę nad konkursem. Podziękowała: mgr Marii Drzewieckiej, mgr Sylwii Kucab, mgr Adriannie Zawadzkiej oraz studentom II roku kierunku edukacja w zakresie sztuk pięknych – Angelice Mazik i Kelvinowi Lipok, a także wolontariuszce Heli Bogus.
Na uroczystość rozdania nagród przybyli goście z odległych zakątków Polski, między innymi, z Hajnówki, Białegostoku, Kielc, Gniezna, Lublina, Płocka, Jarosławca, Leszna oraz z bliższych okolic: Gliwic, Sosnowca, Rydułtów, Lublińca. Młodych artystów i ich opiekunów powitali: rektor AJD, dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD, dziekan Wydziału Sztuki dr hab. Jerzy Piwowarski prof. AJD. dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych dr Bartosz Frączek.
Wystawa umożliwia poznanie reprezentatywnego, współczesnego przekazu plastycznego dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat ze wszystkich województw naszego kraju. Poziom prac zachwycił kadrę profesorką Akademii. Z wielkim uznaniem o talentach młodych twórców wypowiedzieli się: rektor Anna Wypych-Gawrońska, dziekan Jerzy Piwowarski i dyrektor Bartosz Frączek.
Nagrodę Rektora AJD „Grand Prix” otrzymała Weronika Leśko z Hajnówki, nagrodę Dziekana Wydziału Sztuki AJD – Dominik Basa z Kielc, nagrodę Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych AJD – Maja Kowalczyk z Lublina.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *