“26 Złaz. My się zimy nie boimy”


REGIONALNY ODDZIAŁ PTTK W CZĘSTOCHOWIE SKKT PTTK „EGZOTYK’’
PRZY VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. J. DĄBROWSKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE. GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO
W POCZESNEJ zapraszają na “26 Złaz – My się zimy nie boimy”

R E G U L A M I N

1. O R G A N I Z A T O R Z Y :
SKKT PTTK „Egzotyk” przy VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie,
• Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie,
• Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej.
Przy finansowym wsparciu
Urzędu Miasta w Częstochowie Wydział Kultury, Promocji i Sportu.

2. CZAS I M I E J S C E :
Złaz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w dniu: 10 grudnia 2016 r.
Meta Złazu zlokalizowana będzie w Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej ul. Bankowa 8.

3. T R A S Y R A J D U
A. Korwinów PKP (godz. 9.00) – Nowa Wieś – Poczesna – Zawodzie – Kolonia Poczesna Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego i plac OSP w Poczesnaj 9 km
Dojazd: Autokarem organizatorów odjazd ul. Focha („Simply Market”) godz. 8.30 za specjalną dopłatą, PKP godz. 8,49 lub dojazd własny
B. Dowolna – piesza (minimum 8 km),

Drużyny przybywają na metę w Gimnazjum w Poczesnej nie wcześniej niż o godz. 11.30. Początek konkursów około godz. 12. 00. (po przybyciu wszystkich uczestników)

4. M E T A Z Ł A Z U :
Każdy uczestnik proszony jest o posiadanie miękkiego obuwia na zmianę. Po terenie szkoły możliwe będzie poruszanie się jedynie w miękkim obuwiu. W trakcie zakończenia Złazu odbędą się liczne konkursy sprawnościowe.
Po zamknięciu Złazu (ok. godz. 14. 00) powrót uczestników do Częstochowy autobusami komunikacji lokalnej MPK lub autobusem organizatorów za dodatkową odpłatnością

5. Ś W I A D C Z E N I A :
• Dużo niezapomnianych wrażeń na trasie oraz wesołej zabawy na mecie,
• Okolicznościowa plakietka,
• Potwierdzenie punktów do OTP,
• Herbata i porcja kiełbasy na gorąco,
• Nagrody w konkursach,
• Konkurs z nagrodami dla opiekunów grup „ Znamy dekalog turysty”, w oparciu o aktualne regulacje prawne
• ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000,00 zł: członkowie PTTK (konieczność podania nr legitymacji PTTK z opłaconymi składkami) ubezpieczeni są w AXA TUiR SA, pozostali natomiast w PZU SA.
• Turystyczna loteria fantowa.
Uczestnicy Złazu będą mieli okazję uczestniczyć w
Dniu Otwartym Ochotniczej Straży Pożarnej w Poczesnej

6. W P I S O W E I Z G Ł O S Z E N I A :
Wpisowe na Złaz wynosi:
8, 00 zł członkowie Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie
10, 00 zł pozostali.
7,00 zl przewóz autobusem specjalnym na trasie Częstochowa – Korwinów (2,-zł} i Poczesna – Częstochowa (5,-zł).

Opiekunowie (1/10 uczestników) uczestniczą w imprezie nieodpłatnie.
Zgłoszenia wraz z wpisowym należy przekazać do BIURA Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie al. NMP 39/41 w terminie do 7 grudnia br.(środa) w godz. 13. 30–18. 00. Bliższe informacje o Złazie pod nr tel. 324–21–20.

7. P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E :
• w przypadku nie stawienia się na starcie wpisowe i świadczenia przepadają,
• organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników złazu,
• uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty i zarządzeń kierownictwa Złazu i tras,
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Zapraszamy na Złaz
ORGANIZATORZY

Trasa: Korwinów – Nowa Wieś – Poczesna – Zawodzie – Kolonia Poczesna
Opracowanie: Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej (Michał Szczepanik)
Miejsce zbiórki: stacja PKP Korwinów
Trasa liczy około 9 km
Orientacyjny czas przejścia trasy: 110 minut, czas nie uwzględnia zwiedzania obiektów.
Przejście z przystanku PKP nad rzekę Wartę
300 metrów – 3 minuty

Przystanek nr 1 – Meandry rzeki w Słowiku. Rzeka Warta na odcinku od Korwinowa do Słowika płynie korytem naturalnym, dolina zalewowa rzeki jest mało przekształcona. Na uwagę zasługują meandry rzeki, w Słowiku rzeka płynąc zawraca swój bieg tworząc ciekawe formy. Kolejnym elementem są starorzecza Warty w Korwinowie, część z nich utraciła kontakt z głównym korytem, woda porośnięta jest rzęsą, w takich miejscach można znaleźć pozostałości bytowania bobrów. Przez ten teren przebiega pieszy szlak im. Barbary Rychlik (czarny). Niedaleko znajduje się stacja kolejowa w Korwinowie.
Przejście z nad rzeki Warty do glinianek w Korwinowie
2,1 km – 26 minut

Przystanek nr 2 – Wyrobisko po glinie w Korwinowie, cegielnia w Korwinowie, ceglany dom, skały rudonośne. W Korwinowie zlokalizowane są rozległe glinianki wypełnione wodą, które służą jako akweny wędkarskie, teren wokół nich jest zagospodarowany przez Okręgowy Związek Wędkarski. W tym miejscu pozyskiwano kiedyś glinę, z której wyrabiano w pobliskiej cegielni cegłę. Na początku ubiegłego wieku cegła z Korwinowa była najlepsza w Polsce, zdobywała nagrody na konkursach (1909 r.). O tym jak dobry materiał powstawał w cegielni świadczą pobliskie budynki zbudowane z tego materiału. Przy gliniankach znajdują się wychodnie rudonośnych syderytów, jest to miejsce świetnie nadające się na przygotowanie lekcji terenowych z geografii. W skałach można znaleźć ciekawe skamieniałości.
Przejście z glinianek w Korwinowie do młyna w Korwinowie
1 km – 12 minut
Przystanek nr 3 – Aleja drzew przy starym młynie na Korwinowie. Pomiędzy Zawodziem a Korwinowem wzdłuż rzeki Warty rozciągają się łąki, które są użytkowane. Fragment żwirowej drogi prowadzący do starego młyna otoczony jest aleją drzew. Przy młynie znajdują się nieczynne już urządzenia spiętrzające wodę, starorzecza i kanały, które doprowadzały wodę porośnięte są bujną roślinnością, wśród niej licznie występują chronione grzybienie. Fragment opisywanej drogi stanowi szlak rowerowy Przełomu Warty (żółty).

Przejście z młyna w Korwinowie do kapliczki w Nowej Wsi
1,8 km – 22 minut

Przystanek nr 4 – Kapliczka w Nowej Wsi położona jest około 300 m od kościoła. Zbudowana została w 1880 roku w stylu neogotyckim w miejscu tragicznej śmierci dziedzica tych ziem. Rzadko spotykanym rozwiązaniem architektonicznym jest elewacja frontowa w której zwieńczenie przypomina attykę trójdzielną. Droga klinkierowa która prowadzi od kościoła do kapliczki pochodzi z początku XX wieku.

Przejście z kapliczki w Nowej Wsi na boisko Grom
0,3 km – 5 minut

Przystanek nr 5 – Boisko GROM. Za budynkiem gospodarczym znajduje się odprowadzanie wód geotermalnych do rzeki Warty (rura biegnąca do rzeki). Warto za pomocą termometru sprawdzić temperaturę wody.

Przejście z boiska Grom do kościoła w Poczesnej
0,3 km – 5 minut

Przystanek nr 6 – Kościół i kapliczka. Kościół w Poczesnej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela został zbudowany w 1878 roku. Architektura odpowiada stylowi neogotyckiemu, wszystkie okna ozdobione są szkłem witrażowym, nad kościołem górują trzy wieże, z których dwie większe liczą po 5 kondygnacji. Ciekawostką jest zamek w drzwiach składziku, który pochodzi z XVII wieku. Kapliczka w Poczesnej. Droga klinkierowa która prowadzi od kościoła do kapliczki pochodzi z początku XX wieku.

Przejście z kościoła w Poczesnej na cmentarz parafialny
1 km – 12 minut

Przystanek nr 7 – Cmentarz w Zawodziu i pomnik przyrody, mogiła żołnierzy z okresu II Wojny Światowej. Cmentarz parafialny w Zawodziu powstał w 1782 roku. W jego centralnym punkcie rośnie dąb szypułkowy, który objęty jest ochroną prawną jako pomnik przyrody. Wśród grobów znajduje się mogiła poświęcona żołnierzom walczącym w II Wojnie Światowej oraz grób księdza Boguchwała Tuory – męczennika za wiarę.

Przejście z cmentarza parafialnego na torfowisko w Zawodziu
0,6 km – 7 minut

Przystanek nr 8 – Torfowiska na Zawodziu, obszary leśne. Obszary leśne w miejscowości Zawodzie stanowią w większości monokultury sosny, gdzieniegdzie można zlokalizować fragmenty pochodzące z naturalnych odnowień drzewostanu. W lasach zlokalizowane są dwa duże kompleksy wodne „Piachy” i „Samul” które stanowią miejsce rekreacji dla okolicznych mieszkańców. Na szczególną uwagę zasługują torfowiska wysokie i przejściowe, które wykształciły się w lesie w sposób naturalny i antropogeniczny (zapadliska pokopalniane). Ekosystemy te są miejscem występowania różnych gatunków ptaków, w tym również żurawi. Z ciekawych roślin można zlokalizować tutaj rosiczkę, owadożernego pływacza i bagno zwyczajne.

Przejście z torfowiska w Zawodziu do Gimnazjum w Poczesnej
1,4 km – 18 minut

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *