Zbieraja opinie o urzędzie


Na terenie Urzędu Miasta Częstochowy prowadzone są badania ankietowe, których celem jest zebranie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania urzędu oraz wybranych aspektów życia związanych z dostarczaniem usług publicznych.

Opinie będą zbierane w maju i w czerwcu przez rybnicką firmę BioStat na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju samorządności lokalnej.

Badanie jest realizowane równolegle na terenie 19 jednostek samorządu terytorialnego, w tym w naszym mieście. Pozyskane w wywiadach informacje mają wspomóc zarządzanie urzędami administracji publicznej uczestniczącymi w projekcie: „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”, koordynowanym przez stowarzyszenie.

Badanie opinii publicznej jest w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej www.benchmarking.silesia.org.pl .

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code