Wspieranie zawodowego szkolenia


Uczniowie Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa, Zespołu Szkół Samochodowych – Budowlanych oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12 w CKZiU otrzymają wsparcie w ramach projektu Śląskie. Zawodowcy. Częstochowa podpisała list intencyjny dotyczący współpracy w tym zakresie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Wspólne działania Katowickiej SSE S.A. i Miasta Częstochowy przyczynią się do dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest Partnerem w projekcie pn. Śląskie. Zawodowcy, realizowanym wspólnie z Województwem Śląskim, w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest wsparcie szkolnictwa zawodowego na terenie wytypowanych powiatów, w tym Częstochowy.

W ramach współpracy pomiędzy Katowicką SSE S.A. a Częstochową wsparciem zostaną objęci uczniowie i uczennice Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa, Zespołu Szkół Samochodowych – Budowlanych oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. To wsparcie to m.in. doradztwo edukacyjne, staże lub praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych, specjalistyczne kursy/szkolenia, a także zbudowanie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych).

List intencyjny pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., a Miastem Częstochową podpisali 29 października w Katowicach podczas konferencji „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”, Prezes Zarządu KSSE dr Janusz Michałek, jego zastępczyni dr hab. Barbara Piontek i prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Idea projektu Śląskie. Zawodowcy wpisuje się w częstochowski program Teraz Lepsza Praca i w działania miasta mające na celu planowe kształcenie kadr. Ten program działa dwusektorowo – z jednej strony samorząd nakłania właścicieli firm (poprzez system ulg) do podwyższania wynagrodzenia za pracę oraz do działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu; z drugiej strony – stara się przygotować dla nich wysoko wykwalifikowane kadry.

Projektem, którego drugą edycję Częstochowa właśnie realizuje, a przygotowuje się do trzeciej jest „Zawodowa współpraca”. Beneficjentami obecnej edycji jest blisko 300 uczennic i uczniów oraz prawie 40 nauczycieli, z 4 częstochowskich szkół, a celem działań – wzrost konkurencyjności na rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (dofinansowanie to ponad 4,2 mln zł, przy wartości projektu prawie 4,5 mln zł). Dzięki niemu uczennice i uczniowie mogą nie tylko korzystać z doradztwa zawodowego, kursów zawodowych, specjalistycznych zajęć, ale także z praktyk i płatnych staży. To pozwala na wzajemne poznanie się potencjalnych pracodawców i pracowników.

W projekcie „Zawodowa współpraca 2” biorą udział uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa, Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta; Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego. W pierwszej edycji „Zawodowej współpracy” wsparciem zostało objętych 2,2 tysiąca uczennic i uczniów z 11 częstochowskich szkół zawodowych, a budżet projektu wynosił blisko 13 mln zł.

Projekt Śląskie. Zawodowcy w którym wezmą udział uczennice i uczniowie trzech szkół to kolejna propozycja dla młodych częstochowianek i częstochowian, która dostosowuje ofertę kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code