Poświęcił życie dla prawdy i godności człowieka


W ogólnopolskich obchodach 35. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – patrona „Solidarności” nie mogło zabraknąć akcentu częstochowskiego, mającego uroczysty ceremoniał.

Tradycyjnie, 19 października br., po złożeniu wiązanki kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikiem ks. Jerzego w alei H. Sienkiewicza w naszym mieście przez przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Jacka Strączyńskiego, wiceprzewodniczącą Dorotę Kaczmarek i przewodniczącą Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR” w Częstochowie Annę Rakocz oraz odśpiewaniu pieśni „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana”, trzydziestodwuosobowa grupa związkowców wyruszyła do Warszawy. Harmonogram tej niezwykłej wycieczki był taki sam jak corocznie: modlitwa u grobu ks. Jerzego na placu przy kościele pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, a następnie uczestnictwo w wieczornej Mszy św. w tejże świątyni, w której kapłan wygłaszał płomienne kazania o znamiennym przesłaniu “Zło dobrem zwyciężaj” do zbiorowości Polaków. W uroczystej Liturgii, którą odprawił ks. kardynał Kazimierz Nycz w intencji kanonizacji ks. Popiełuszki, uczestniczyli również krewni błogosławionego kapłana – siostra Teresa, brat Józef z rodziną. Przybyli także przedstawiciele władz państwowych: marszałek Senatu Stanisław Karczewski, doradczyni prezydenta RP Zofia Romaszewska, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
W wygłoszonej homilii ks. bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego wyraźnie wskazał szlachetne wartości, dla których ofiarował swe życie kapłan „Solidarności” na ołtarzu Ojczyzny: wiara, prawda, sprawiedliwość. Jedyną bronią księdza Jerzego była miłość i uczciwość, walczył on z grzechem, ale nigdy z człowiekiem. Zaznaczał, że przemoc nigdy nie jest oznaką siły, lecz słabości. Sprzeciwiając się złu i niesprawiedliwości, zamordowany ks. Jerzy bronił godności człowieka. Patron „Solidarności”, przeczuwał swą tragiczną śmierć. Podkreślał jednak, że rolą księdza jest nawet oddanie życia dla prawdy. W walce ze złem nie należy kierować się żądzą odwetu, lecz pokonywać je dobrem. Nauczanie to, zgodne z duchem Ewangelii, jest aktualne zwłaszcza w czasach współczesnych, gdy Kościół przeżywa wciąż ataki, co podkreślił w homilii biskup Józef Guzdek. Podczas Mszy św. nastąpiło też poświęcenie kaplicy z relikwiami błogosławionego – sutanną, w której został zamordowany.
W październikowy wieczór rozświetlony blaskiem zniczy związkowcy pożegnali grób swego patrona, okryty wieńcami z biało-czerwonymi szarfami w otoczeniu warty honorowej żołnierzy. W drodze powrotnej był czas na wspomnienia o początkach częstochowskiej „Solidarności”, internowaniu, prześladowaniach działaczy związkowych przez Służbę Bezpieczeństwa, szczególnie w stanie wojennym. Niektórzy z nich na stałe wyjechali z kraju z powodu represji władz PRL-u.
– Służba Bezpieczeństwa posunęła się nawet do tak haniebnego czynu, jak poinformowanie rodziny o mojej rzekomej śmierci – wspomina Anna Rakocz, jedna z jedenastu kobiet byłego województwa częstochowskiego, internowanych w stanie wojennym. – Przebywałam siedem miesięcy w czterech miejscach odosobnienia: Lublińcu, Darłówku, Gołdapi, Bytomiu Miechowicach. Poznałam tam wielu działaczy z całej Polski (m.in. aktorkę Halinę Mikołajską, „Gajkę” Kuroniową), których gościłam następnie jako uczestników pielgrzymek ludzi pracy na Jasną Górę. W tych dramatycznych czasach połączyła nas wspólna idea – walka o prawdę i godność człowieka, tak bliska nauczaniu bł. księdza Jerzego Popiełuszki. W naszej siedzibie przy ul. Łódzkiej udostępniamy wystawę przedstawiającą historię częstochowskiej „Solidarności”. Ekspozycja wzbogacona jest projekcją filmu dokumentalnego „Ikar – Stan Wyjątkowy”, przybliżającego wydarzenia z listopada 1980 r. nakręconego przez grupę filmowych zapaleńców ze Stowarzyszenia „Dumni z Polski”. To jest naprawdę żywa lekcja historii, zwłaszcza dla młodych częstochowian. W trakcie realizacji jest również film o kobietach internowanych w stanie wojennym. Premiera odbędzie się 15 grudnia br. w Muzeum Monet i Medali im. Jana Pawła II w Częstochowie – informuje Anna Rakocz.
Wyjazd do stolicy został uświetniony zwiedzaniem Zamku Królewskiego, bogactwem którego wciąż jesteśmy urzeczeni. Jak zaznaczyła pani przewodnik, odbudowa tego bezcennego skarbu naszego dziedzictwa ze zniszczeń wojennych odbywała się wysiłkiem całego narodu polskiego, a wiele dzieł sztuki do tej pory nie udało się odzyskać.
W niedzielę 20 października br. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej członkowie NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Jackiem Strączyńskim, jego zastępcą Stanisławem Kołodziejczykiem i pocztami sztandarowymi oraz licznie zgromadzeni związkowcy wzięli udział we Mszy św. w intencji 35. rocznicy męczeńskiej śmierci patrona “Solidarności”. Nabożeństwo odprawił ks. prałat Ryszard Umański, kapelan częstochowskiej “Solidarności”, podkreślając w kazaniu bestialstwo oprawców wobec ks. Popiełuszki. Zwieńczeniem Eucharystii było ucałowanie relikwii błogosławionego księdza Jerzego.
Ks. Jerzy Popiełuszko został uroczyście ogłoszony błogosławionym 6 czerwca 2010 r. w Warszawie. W 2014 r. nastąpiło także otwarcie procesu kanonizacyjnego za sprawą cudownego uzdrowienia, którego doznał Francuz Francois Adelane na łożu śmierci, wychodząc obronną ręką z przewlekłej białaczki szpikowej dzięki wstawiennictwu błogosławionego księdza Jerzego. Mamy też polskie dowody cudownego uzdrowienia, zarówno w sferze fizycznej, jak i duchowej, czym jest chociażby wyzbycie się nienawiści wobec ludzi. Jeśli fakty te zostaną w pełni potwierdzone przez Watykan, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko zostanie zaliczony w poczet świętych.

Anna Kulej-Stacherczyk

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *