Kartki z kalendarza – kartki listopada


6 listopada 1948 r. – w Częstochowie aresztowano 8 członków wywiadu II K komendy „Gaje-Grody” Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

9 listopada 1939 r. – w Częstochowie rozpoczęła się Sonderaktion. Niemcy aresztowali około 60 osób, przedstawicieli inteligencji, działaczy politycznych i społecznych. W gronie uwięzionych znaleźli się m.in.: Jan Szczodrowski (prezydent Częstochowy), Józef Dziuba (wiceprezydent Częstochowy), Piotr Ormańczyk (inspektor szkolny), Piotr Dębski (przemysłowiec), Franciszek Dionizy Wilkoszewski (właściciel i wydawca dziennika „Goniec Częstochowski”), Wacław Jekiel (korespondent), Edward Usakiewicz (architekt), Jan Nowakowski (buchalter), trzech nauczycieli gimnazjalnych (Leon Stolarzewicz, Janina Stolarzewicz i Krystyna Gałecka), trzech nauczycieli szkół powszechnych (Wojciech Felisiak, Władysław Kisiel, Antoni Bruś), dwóch kupców (Wacław Janikowski, Eugeniusz Zarzecki) i dziewięciu urzędników.
9 listopada 1996 r. – oddano do użytku nowy dworzec kolejowy w Częstochowie. Gmach wyposażono w fotokomórki, ruchome schody, windę, ogrzewanie, przeszklone poczekalnie, galerie widokowe i ozdobną fontannę przed wejściem do dworca. Obecnie trwają prace projektowe nad przebudową gmachu.
16 listopada 1863 r.– Rosjanie przeprowadzili egzekucję członków Straży Narodowej, uczestników powstania styczniowego. Zginęli: komisarz Józef Masiewicz, szewc Antoni Michalski orz Mikołaj Skorniakow – były żołnierz rosyjski, którzy wstąpił w szeregi wojsk powstańczych.
18 listopada 1655 r. – rozpoczęło się oblężenie przez Szwedów Twierdzy Jasna Góra. W listopadzie i grudniu 1655 roku Fortalitium Marianum było jedyną twierdzą niezajętą przez wojska szwedzkie w czasie Potopu Szwedzkiego. Atak na Święte Miejsce dla Polaków zapisano jako jeden z punktów powstałej 29 grudnia 1655 roku Konfederacji Tyszowieckiej, ogólnonarodowego powstania przeciwko okupującym Rzeczpospolitą Obojga Narodów Szwedom. Dowódcami bohaterskiej garstki żołnierzy, cywilów i zakonników w ilości 300 osób, przewodzili: przeor Klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie ojciec Augustyn Kordecki oraz miecznik sieradzki Stefan Zamoyski. Oblegających było 3200 żołnierzy. Było to jedno z trzech przełomowych wydarzeń, w których Częstochowa odegrała wielką rolę historyczną. Szwedzi odeszli spod Jasnej Góry, niczego nie osiągnąwszy, w nocy z 26 na 27 grudnia 1655 roku.
18 listopada 1844 r. – miasto Częstochowa oddało grunt na budowę drogi do stacji kolejowej w Częstochowie. Była to ul. Dojazd, obecnie ul. Piłsudskiego.
19 listopada 1980 r. – strajkujący członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Częstochowie ustalili z władzą, że do dymisji podadzą się przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie i Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie, do 15 grudnia 1980 roku odwołani zostaną prezydent Częstochowy i wojewoda częstochowski. Urzędnikom zarzucono prywatę i łamanie prawa.
19 listopada 1991 r. – do Częstochowy przyłączono wieś Biała. Włączenie to nie było trwałe.
24 listopada 1941 r. – zmarł pobity przez Niemców w niemieckim obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie Franciszek Dionizy Wilkoszewski (urodzony 23 lutego 1875 roku w Lubstowie powiat Koło), drukarz. Właściciel i wydawca gazety codziennej „Goniec Częstochowski” w latach 1907–1939.
29 listopada 1846 r. – inauguracyjny, uroczysty przyjazd pociągu z Piotrkowa do Częstochowy. W tym dniu do Częstochowy przybył pociągiem Namiestnik Królestwa Polskiego feldmarszałek Iwan Fiodorowicz Paskiewicz hrabia Erywański, książę Warszawski. Wsławił się on stłumieniem powstania listopadowego w 1831 roku. W Częstochowie Namiestnik książę Warszawski zwiedził Klasztor Jasnogórski, szpital cywilny i szpital wojskowy. Wieczorem na dworcu kolejowym w Częstochowie książę Namiestnik zjadł uroczysty obiad i obejrzał urządzony ku jego czci pokaz „ogni bengalskich”.
30 listopada 1844 r. – miasto Częstochowa oddało grunt, własność Kasy Miejskiej pod budowę stacji kolejowej.

Robert Sikorski

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *