MSTÓW. Kilkadziesiąt inwestycji w 2020 roku


Mimo trudnego roku w Gminie Mstów inwestycje szły pełną parą. W 2020r. zrealizowano zadania budowlane o wartości ponad 11 milionów złotych, z czego ok. 6 milionów złotych (55%) pochodziło ze środków zewnętrznych: unijnych RPO/RIT, rządowych, WFOŚiGW w Katowicach, Województwa Śląskiego, Powiatu Częstochowskiego.

 

 

Przy zrealizowanym w 2020r . budżecie Gminy Mstów (dochody i wydatki) na poziomie ponad 57 milionów złotych oznacza to przeznaczenie ok. 20% budżetu na zadania inwestycyjne.

Wśród inwestycji były także duże, realizowane na zasadzie kontynuacji, jak: przebudowa drogi Srocko-Siedlec, rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie, rozbudowa Oczyszczalni Ścieków, których zakończenie przypada na  rok 2021 – dofinansowane przez Śląski Urząd Marszałkowski i Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2020 roku gmina wzbogaciła się między innymi o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jaskrów, drogę w ulicy Ośmiu Błogosławieństw w Siedlcu i drogę powiatową na odcinku Wancerzów-Rudniki – zadania dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pojawiły się też inwestycje wsparte w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: nowa ulica Brzozowa w Wancerzowie, chodnik w Kobyłczycach, chodnik na odcinku Cegielnia – Kuchary. Powróciło też lokalne połączenie z Częstochową realizowane przez MPK w Częstochowie.

 

Fot. UG Mstów

Oczyszczalnia Ścieków w Jaskrowie, dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *