Jurajski Agro Fresh Park – kolejne etapy budowy


Jurajski Agro Fresh Park S.A. z siedzibą w Kościelcu w gminie Rędziny pod Częstochową od 4 grudnia 2020 roku oficjalnie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tym samym rozpoczął się proces realizacji kolejnych zadań zmierzających do budowy rynku hurtu rolno-spożywczego. W latach 2022–25 mają zostać wybudowane cztery nowoczesne hale o powierzchni 10 tys. m kw. każda, z przeznaczeniem na wynajem oraz budynek administracyjno-biurowy.

 

Prezesem spółki mieszczącej się w Kościelcu przy ul. Mykanowskiej 8A został Mirosław Matyszczak – prezes RFG, jednocześnie członek Rady Nadzorczej Państwowej Spółki Akcyjnej Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk w Gdańsku. Jego zastępcami są Artur Sokołowski, wiceprezes RFG oraz Monika Pohorecka, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w Radzie Miasta Częstochowy, absolwentka renomowanego Technikum Rolniczego w Dobryszycach pod Radomskiem (specjalizacja w kierunku marketingu produktów ogrodniczych), Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (kierunek pedagogika) i studiów podyplomowych w zakresie studium prawa europejskiego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie wykonuje studia podyplomowe MBA o specjalizacji agrobiznes.

Zarząd JAFP od momentu podpisania aktu notarialnego w listopadzie 2020 roku, który zakończył trwający ponad rok pierwszy etap utworzenia w Kościelcu pod Częstochową, przy autostradzie A1, nowoczesnego rynku hurtowego produktów rolno-spożywczych, intensywnie pracuje nad realizacją kolejnych działań. Aktualnie Spółka zleca w postępowaniu ofertowym wykonanie dwóch strategicznych dokumentów.

– Są to: opracowanie kompleksowego programu wykorzystania potencjału gospodarczego terenu o powierzchni 128 ha położonego w miejscowości Lubojenka, gmina Mykanów, jako części bazy produkcyjnej dla Rynku Hurtu Rolno-Spożywczego, realizowanego przez Spółkę oraz opracowanie strategicznego planu marketingowego dla inwestycji – Rynku Hurtu Rolno-Spożywczego, realizowanego przez Spółkę – mówi wiceprezes Monika Pohorecka.

Kolejnym zadaniem będzie przygotowanie zlecenia sporządzenia projektu budowlanego inwestycji, projektów branżowych i wykonawczych. Nastąpi to zgodnie z planem w drugiej połowie 2021 r.

Wykonanie pierwszego etapu inwestycji Rynku Hurtu Rolno-Spożywczego, zlokalizowanego w miejscowości Kościelec, gmina Rędziny, Spółka planuje na lata 2022–2023. – Do czasu realizacji inwestycji Spółka zamierza zachować obecny charakter rolniczego użytkowania terenu o powierzchni 128 ha położonego w miejscowości Lubojenka. W tym celu przedłużono umowę z dotychczasowymi dzierżawcami gruntu, poprzednio dzierżawiącymi go od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – stwierdza Wiceprezes Zarządu Spółki RFG Artur Sokołowski, który nadzoruje przebieg realizacji budowy Agro Fresh Parku.

Ponadto, stopniowo, poprzez długoterminowe wydzierżawianie potencjalnym inwestorom, Spółka zamierza stworzyć Strefę Aktywności Gospodarczej na terenie o powierzchni 88 ha, posiadającym uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren jest zlokalizowany w pobliżu węzła autostrady A-1 w Częstochowie – Rząsawach. – W celu stworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej Spółka planuje nawiązanie współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Do tego czasu grunt będzie wykorzystywany rolniczo, tak jak ma to miejsce obecnie, dlatego przedłużono umowę z dotychczasowym dzierżawcą gruntu, poprzednio dzierżawiącym go od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – dodaje wiceprezes Artur Sokołowski.

W planach Spółki jest także nawiązanie współpracy ze spółką Tauron Nowe Technologie S.A., w celu gospodarczego wykorzystania terenu, stanowiącego bezpośrednie zaplecze obiektu Rynku Hurtu Rolno-Spożywczego, zlokalizowanego w miejscowości Kościelec. Rozważana jest możliwość budowy zespołu farm fotowoltaicznych i magazynu energii na obszarze około 30 ha, przylegającym do działki z planowaną inwestycją Rynku Hurtu Rolno-Spożywczego.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *