Doktor Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej


31 maja 2019 roku władze Politechniki Częstochowskiej uroczyście wręczyły tytuł doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Ryszardowi Knosali.

Profesor Ryszard Knosala urodził się 8 sierpnia 1949 r. w Opolu. W roku 1974 został absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1981 roku na Politechnice Śląskiej, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego nadała mu w 1989 roku Der Wissenschaftliche Rat der Technischen Universität Dresden. W roku 1996 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Był pionierem badań w Polsce w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, z czego się doktoryzował.
Od 2005 roku profesor Ryszard Knosala pełnił funkcje publiczne, najpierw jako poseł na Sejm RP V kadencji, a następnie jako senator RP VII i VIII kadencji. Kierował 244 pracami dyplomowymi magisterskimi i 144 pracami inżynierskimi. Był promotorem w 22 zakończonych przewodach doktorskich (jeden z doktorów uzyskał tytuł naukowy profesora, a 6 stopnie doktora habilitowanego).
Profesor Ryszard Knosala za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1993), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Medalem za Długoletnią Służbę I stopnia (2014), Odznaką Honorową Prezesa Rady Ministrów „Za Zasługi dla Wynalazczości” (2011). Otrzymał także tytuły: Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia (1997) oraz Honorowego Obywatela Miasta Nysy (2003).

GAW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code