ZWIEDZAMY I POZNAJEMY. Gmina Popów – gmina atrakcyjna turystycznie


O walorach turystycznych przyrodniczo-historycznych ziemi popowskiej rozmawiamy z wójtem gminy Popów Janem Kowalikiem

Gmina Popów słynie z wielorakich możliwości turystyczno-wypoczynkowych. To wielki atut, który pomaga w rozwoju turystyki?

– Tak, to ziemia niezwykle barwna i bogata przyrodniczo. Współegzystują tu z człowiekiem rozmaite ptactwo, zwierzęta kopytne – sarny, jelenie. Rzeka jest coraz bardziej czysta. I te atuty wykorzystujemy, stwarzając, w miarę możliwości, dobre warunki turystom. Stawiamy na rozwój turystykę, w tym turystyki kajakowej na Liswarcie i Warcie, bo przecież nasza gmina leży w dorzeczu dwóch tych rzek. Dzięki temu zawdzięcza swe wyjątkowe walory przyrodnicze. Posiada specyficzny mikroklimat i bujną roślinność z przewagą pięknych sosnowych lasów. Do zasobów mineralnych występujących na terenie gminy należą złoża kamienia wapiennego i żwiru. Jurajskie wapienie stanowią także źródło najwyższej jakości wody pitnej. Pozostałością po eksploatacji kamienia wapiennego są wyrobiska w Rębielicach Królewskich i w Wąsoszu Górnym, a także piece do wypalania wapna tzw. wapienniki. Charakterystyczne dla Góry Rębielskiej jest występowanie tam dziewięćsiła bezłodygowego – rośliny chronionej. Spacerując po jurajskich skałkach można znaleźć ciekawe okazy kalcytów i amonity. Niezwykłą przygodę można przeżyć organizując spływ kajakowy rzeką Liswartą i Wartą z miejscowości Zawady do Wąsosza Górnego. Bardzo dobra sieć dróg gminnych zachęca do wycieczek rowerowych. W lasach można zbierać jagody i poziomki, a wyjątkową jesienną atrakcją są smaczne rydze

Ludzie zauważają te walory gminy?

 

– Przyjeżdża do nas mnóstwo ludzi. To jest nasz potencjał. Na terenie gminy funkcjonują atrakcyjne ośrodki wczasowe, oferujące doskonały wypoczynek i wiele atrakcji turystycznych. Pragnę podkreślić, że nasza gmina jest ciekawa pod względem historycznym, Początki osadnictwa na terenie gminy Popów sięgają XI wieku. Historycznie najstarszą miejscowością jest wieś Wąsosz, tutaj miedzy innymi stacjonowały wojska szwedzkie przygotowujące się do zdobycia Jasnej Góry. W czasie Powstania Styczniowego, pod Wąsoszem miała miejsce bitwa, w której zginęło 23 powstańców. Zdarzenie to upamiętnia pomnik „Gloria Victis” na starym cmentarzu w Wąsoszu Górnym. Z miejscem tym związana jest także bardzo interesująca hipoteza mówiąca o tym, że stary cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku majora Henryka Dobrzańskiego słynnego Hubala. Niezwykłą atrakcją gminy Popów jest Kalwaria Wąsoska. Zabytkami kultury sakralnej są kościółek drewniany pw. św. Józefa Robotnika z XII w. w Popowie oraz kościół pw. Św. Andrzeja w Wąsoszu Górnym z XIV

Jeden z mieszkańców gminy – Robert Matyszczak – przedstawił nam pomysł budowy na terenie gminy Popów wielkiego zbiornika retencyjnego przy Liswarcie z zapleczem turystyczno-wypoczynkowym. Czy jest szansa, aby zrealizować taką koncepcję?

– Jest szansa, bo o retencji i wodzie mówi się bardzo dużo, ale wymaga to wielu starań, wsparcia i współpracy z innymi podmiotami i gminami. Aktualnie jednak większy nacisk stawia państwo na zabezpieczenie retencji mniejszej pojemności, dla indywidualnych rolników. Program realizuje Ministerstwo Rolnictwa. Jest to bardzo ważne, bo problem z ubytkiem wody narasta. Projekt o szerszym wymiarze, o którym już rozkiwamy, może uda się podjąć w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Polska ma tu zaległości, dlatego tym bardziej trzeba działać. Trzeba tę szansę wykorzystać.

I gmina będzie podejmować temat?

– Z pewnością warto próbować. Bo i rząd, i Unia widzą takie potrzeby. Nasza Gmina jest pięknym terenem turystycznym, ze wspaniałymi widokami, ośrodkami wypoczynkowymi, także z bogatą historią patriotyczną. Turystyka przynosi gminie dochód w postaci podatków, sami turyści poprzez swoją tu obecność mają udział w rozwoju gminy. Pomysł budowy zbiornika retencyjnego, z jednej strony zabezpieczającego nas w wodę, z drugiej wpierającego utrzymanie przyrody w dobrostanie, to zamysł ważny lecz dalekosiężny. Niemniej w zasięgu realizacji.

Jak urząd promuje turystykę?

– Ten motyw też nadrabiamy. Wydaliśmy atrakcyjny folder informacyjny i promujemy naszą gminę w mediach.

Oprócz turystyki rozwija się tutaj przemysł?

– W naszej gminie, to głównie przemysł przetwórstwa owocowo-warzywnego. Aktualnie jest mniej zakładów, ale za to są bardziej nowoczesne i pracują w większej skali produkcyjnej. Oczywiście funkcjonują także małe zakłady usługowe i rzemieślnicze.

Dziękuję za rozmowę

URSZULA GIŻYŃSKA

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *