BO ty decydujesz


RUSZA MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

28 czerwca 2019 rokyu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, przy ul. Ogińskiego 13 a, miało miejsce spotkanie informacyjne na temat pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w województwie śląskim. Realizacja projektów nastąpi w roku budżetowym 2020
Kwota przeznaczona na całe województwo to 10 milionów złotych, w tym 2,5 miliona złotych na projekty o zasięgu wojewódzkim, a 7,5 miliona złotych na projekty podregionalne. Dla podregionu częstochowskiego (miasto Częstochowa, powiat częstochowski, powiat kłobucki i powiat myszkowski) przyznano 825 tysięcy złotych.

Marszałkowski Budżet Obywatelski to inicjatywa sprawdzona już w czterech województwach: łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i dolnośląskim. Teraz próbę przejdą mieszkańcy województwa śląskiego. Swoje propozycje zadań do BO mieszkańcy mogą składać w dniach 1-26 lipca. Mogą one dotyczyć różnych obszarów życia społecznego: kultury, edukacji, zdrowia, turystyki, sportu, transportu. Swój pomysł może zgłosić każdy, kto jest mieszkańcem województwa śląskiego, bez ograniczenia wiekowego. We wniosku należy natomiast podać swój PESEL. Pod każdym wnioskiem trzeba zebrać głosy poparcia – pod podregionalnym 50 podpisów, pod wojewódzkim – 100.
Wnioskodawca musi wykonać wstępny kosztorys planowanego przedsięwzięcia (na stronie www.bo.slaskie.pl zamieszczony jest cennik różnych usług, którym można się podeprzeć przy wykonaniu operatu szacunkowego poszczególnych elementów kosztorysu). Projekt pod względem prawno-technicznym i możliwości jego realizacji w roku budżetowym 2020 będzie weryfikować specjalna komisja.
Wnioski można składać internetowo lub w formie papierowej w Urzędzie Marszałkowskim. Mieszkańcy ziemi częstochowskiej mogą to uczynić w Częstochowie, w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Śląskiej 7, gdzie urzęduje dyr. Adam Markowski. Co ważne, o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu. – Jest to szansa na zrealizowanie różnych, ważnych dla naszego regionu pomysłów. Wystarczy trochę chęci. Warto spróbować, by wykorzystać przyznaną nam kwotę 825 tysięcy złotych. Trzeba przy tym pamiętać, że projekty muszą mieć szerszy wymiar. Podregionalne muszą objąć przynajmniej dwa powiaty, wojewódzkie muszą dotyczyć całego województwa – mówi dyr. Adam Markowski.
Głosowanie odbędzie się 12-30 listopada 2019 roku, a do 31 grudnia poznamy listę zadań do zrealizowania w ramach pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wszelkie informacje o budżecie są na stronie www.bo.slaskie.pl

URSZULA GIŻYŃSKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code