Biblioteka Lekarska – jedyna taka w naszym mieście


Istnieje w Częstochowie już ponad 35 lat i jest Terenowym Oddziałem Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie. Obecnie ma siedzibę w Pawilonie D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Tysiącleciu.

Gromadzi literaturę naukową z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Zasoby Biblioteki to ponad 7500 woluminów druków zwartych oraz prawie 1900 roczników czasopism. Comiesięczne uzupełnianie księgozbioru realizowane jest na podstawie aktualnych ofert wydawnictw medycznych oraz zgłaszanych zapotrzebowań przez czytelników, którzy wywodzą się z szeroko rozumianego środowiska medycznego naszego miasta, a więc: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, a także ze środowisk częstochowskich uczelni wyższych, kształcących na kierunkach medycznych lub pokrewnych, jak np. biotechnologia, zdrowie publiczne, ochrona środowiska. Oprócz standardowych usług bibliotecznych, jakimi są udostępnienia książek oraz czasopism na miejscu (w czytelni) i na zewnątrz (wypożyczenia), placówka oferuje:
– dostęp do pełnotekstowych baz czasopiśmienniczych (polskich i zagranicznych),
– dostęp do baz własnych GBL (Polskiej Bibliografii Lekarskiej, Słownika Tez-Mesh),
– dostęp do zagranicznych baz bibliograficznych (Medline/PubMed),
– dostęp do wybranych polskich i zagranicznych e-czasopism oraz I-buków (wraz z kodami dostępu),
– opracowywanie komputerowych zestawień tematycznych.
Z pełną ofertą usług wraz z informacją o godzinach i dniach otwarcia placówki można się zapoznać na stronie internetowej Oddziału: www.gbl.waw.pl/p/czestochowa.
Biblioteka zaprasza do korzystania z tej oferty zarówno osoby uprawnione do założenia konta, tj. pracowników służby zdrowia, jak również wszystkie inne osoby pragnące dotrzeć do najnowszych źródeł wiedzy z zakresu różnych dziedzin medycyny, nauk o zdrowiu, biotechnologii, biologii, ochrony środowiska itp.

Fot. https://www.gbl.waw.pl/p/czestochowa
Oddział GBL w Częstochowie powstał w 1984 roku. Biblioteka mieści się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

R

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code